tyb_sozluk

Duyuru

Yazdır PDF

KAPAKSON_HALI_-1Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından hazırlanan Kültür ve Sanat Yıllığının yeni sayısı çıktı.

Kültür ve Sanat Yıllığı 2014 ile otuzbirinci sayısına ulaşan yıllık Türkiye'nin birikimlerini dikkatlerimize sunmaya devam ediyor. Yıllıklara ilginin iyice azaldığı bir dönemde çıkan TYB yıllığı bu alandaki açığı tek başına doldurmaya devam ediyor. TYB'nin yıllardır aksatmadan sürdürdüğü kültür ve sanat merkezli bu ısrarlı takibi TYB yıllığını tek başına büyük yıllık yapıyor. "Büyük Yıllık" bu yıl 18 başlıktan oluşuyor: Siyaset, ekonomi, İslâm dünyası, Türk dünyası, dinî hayatımız, şiir, hikâye, roman, dilimiz, eleştiri, dergiler, müzik, sinema, basın, televizyon, nesillerin mirası, folklor, olaylar ve insanlar.

TYB 2014 yıllığında yine güçlü kalemler var. Şiir bölümünü yazan Hayriye Ünal, 2013'ün şiir ortamını, edebiyat dergilerini ve bu dergilerdeki tartışmaları ve genel eğilimleri ele alan ufuk açıcı yazısını 2013 şiir seçkisiyle tamamlıyor.

Usta hikâyeci Necip Tosun 2014 yıllığında eleştirmenliğini konuşturuyor. 2013'ün hikâye kitaplarını tek tek değerlendiren Necip Tosun TYB yıllıklarındaki kapsamlı yıl değerlendirmelerine devam ediyor.

Funda Özsoy Erdoğan'ın yazdığı roman bölümü, roman eleştirisini gazete tanıtımlarının ötesine taşıyan yetkin bir yazı. 2013'te yayınlanan romanları anlatım tekniklerine varıncaya değin inceleyen Erdoğan, romanımızın 2013 fotoğrafını çekiyor.

Genç şairlerimizden İdris Ekinci eleştirimizin genel görünümünü incelediği yazısında meseleyi eleştiri kitaplarıyla somutlaştırıyor. Eleştirimizin sorunları 2013'te yayınlanan eleştiri kitaplarıyla, tartışma başlıklarıyla birlikte veriliyor.

Dil konusundaki çalışmalarıyla tanınan İbrahim Demirci'nin yazdığı dilimiz bölümünde dil konusunda yıl boyunca yapılan çalışmalar değerlendiriliyor.

Dergiler konusunda kendine özgü bir uzmanlığa ulaşan Yusuf Turan Günaydın dergiler bölümünü bu yıl değişik bir bakış açısıyla ele alıyor. Üç derginin şair ve yazarlarını karşılaştıran Günaydın, dergiler arasındaki geçişlerin ortadan kalkmak üzere olduğunu gösteriyor.

Gazeteci Ahmet Varol tarafından değerlendirilen İslâm Dünyası, Doç. Dr. Salih Yılmaz tarafından ele alınan Türk Dünyası bölümlerinde 2013'e ilişkin güçlü tespitler yapılıyor.

Türk siyaseti ve ekonomisi 2013 yılında ciddi sınavlardan geçti. Siyaset, ekonomi ve basın bölümlerinde 2013 olayları ayrıntılı değerlendirmelere tâbi tutuldu. Ercan Yıldırım siyaseti, Prof. Dr. Murat Yülek ekonomoyi, Ali Sali basını değerlendirdi. Doç. Dr. İhsan Toker'in yazdığı Dinî Hayatımız bölümü yıl boyunca yapılan din eksenli tartışmaları ele aldı.

Nebahat Konu Yılmaz'ın büyük emek ürünü müzik yazısı, alandaki çalışmaları kuyumcu titizliğiyle bir araya topladı. Genç yönetmenlerimizden Faysal Soysal'ın kaleme aldığı 2013 yılında sinemamız yazısı sinemamızın yapısal sorunlarına eğildi. Tespitlerini tek tek ele aldığı filmlerle örnekledi. Gülcan Tezcan sinema alanındaki gelişmeleri büyük fotoğrafta topladı.

Usta hikâyeci Sadık Yalsızuçanlar televizyon bölümünü yazdı. Televizyon ve kanal değerlendirmeleri yapan Yalsızuçanlar televizyon yayıncılığının karakteristik noktalarını gösterdi.

TYB 2014'ün sürprizi Nesillerin Mirası başlıklı bölüm. Büyük bir tecrübenin, emeğin, birikimin somutlaşması olarak aramızda yaşayan kıymetli insanlarımızı sizlerle buluşturmayı amaçlayan bu bölümün bu yılki konuğu Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay. Süleyman Hayri Bolay'la yapılan konuşmayı Dilara Coşkun gerçekleştirdi.

Osman Özbahçe tarafından hazırlanan TYB 2014 Kültür ve Sanat Yıllığının klâsik bölümlerinden olaylar ve insanları İbrahim Ulvi Yavuz, folklor bölümünü Ahmet Şenol yazdı. 2013'ün olayları ve kayıpları bağlamında küçük bir almanak niteliğindeki olaylar ve insanlar, güncel tarihçiliğin kıymetli örneklerinden birisi olarak TYB 2014'te yerini aldı.

 
Yazdır PDF

IMG_0003TYB Şubeler Toplantısında Yeni Hedefler Belirlendi

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları dostlarımızla İzmir’de bir araya geldik.

Kültür, sanat ve edebiyat eserlerimizin taşıdığı paha biçilmez değerleri korumayı ve geliştirmeyi kendine amaç edinen TYB; aradan geçen 35 yıl içinde artık kurumsal bir yapıya kavuştu.

Türkiye’nin en ünlü yazar, düşünür ve sanat adamlarının buluşma noktası olan, faaliyetleri  Ankara’dan taşarak Türkiye’nin bir dört bir yanına hatta yurt dışına ulaşan  birliğimizin hizmetlerinin değerlendirildiği “Şubeler Toplantısı” oldukça verimli geçti.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan programda yaptığı konuşmada, TYB çatı altında şimdiye kadar yapılan etkinlikleri başlıklar halinde sıralayarak, birliğin bağımsız yapısıyla diğer sivil toplum kuruluşları açısından bir rol model olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ise, son yüzyılda yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin ışığında TYB faaliyetlerini Türkiye’nin sınırlarını da aşarak farklı coğrafyalara taşınması gerektiğini söyledi.

Şube Başkanları yıl içinde düzenledikleri etkinlikleri sıralarken, gelecekte neler yapacaklarının da projelerini bizlerle paylaştılar.

Doğrusu, devlet eliyle ya da büyük büyük bütçelerle ancak hayata geçirilebilecek kültür sanat etkinliklerini cüzi rakamlarla ve büyük fedakârlıklarla yürüten şubelerimizin bu çabaları her türlü övgünün üstündedir.

Şöyle acı bir gerçek var; günümüz Türkiye’sinde milli kültürü değerli kılacak; edebi metinler başta olmak üzere kültüre sanata millet nazarında önem kazandıracak hangi sivil toplum kuruluşu hangi çalışmaları yapıyor.?

Üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını koruma mücadelesi veren ve bu alanda hükümet üzerinde baskılar kuran bir çok dernek ve birlikler ne yazık ki kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınmasında gerekli ilgiyi göstermiyorlar. Yapılanlar da yeterli değil.

TYB, tüm bu gerçeklerin farkında. 35 yıllık tecrübesi ve “Kamu Yararına Çalışan Kuruluş” statüsünün kendine biçtiği rolü en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde.

Bu anlamda; “Şubeler Toplantısı”nda;  TYB çatısı altında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapıldı, geleceğe ilişkin de yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı ile gerçekleştirilecek projelerin konu başlıkları belirlendi.

Kültüre, sanata, edebiyata meraklı olan kişi, kurum ve kuruluşlara bir çağrım var:  TYB’ni izlemeye devam edin. Hatta izlemekte kalmayın,  gerçekleştirilen organizasyonlara katılın, katkı sağlayın.

Mahmut Erdemir 

 
Yazdır PDF

dmehmet_dogan_1524f08416f7f03f9

Oscar törenlerinden sonra sosyal medyadan çıkıp hepimizin gündemine giren selfie çılgınlığı, beraberinde yeni bir tartışmayı da getirdi. Selfie'ye Türkçe karşılık arandığı bu günlerde gözler yabancı kelimelere önerdiği Türkçe karşılıklarla sürekli tartışma konusu olan Türk Dil Kurumu'na çevrildi. TDK'nın yöntemini eleştiren Büyük Türkçe Sözlük'ün yazarı ve Türkiye Yazarlar Birliği şeref başkanı D. Mehmet Doğan, 'Kelime karşılıkları için 'gerçek' Türkçe'ye gitmeliyiz' diyor.

Her şey son Oscar törenleri sırasında Ellen DeGeneres'in meşhur selfie'siyle başladı. Sonra sadece sosyal medyayla sınırlı olan selfie çılgınlığı her yere sıçradı. Aslında İngilizce için bile yeni bir kelime olan selfie, sosyal medya kullanıcıları için epey eski bir kavramdı. 'Kendi fotoğrafını çekmek' anlamına gelen selfie, Türkçe karşılığının ne olduğu sorusuyla birlikte gündemimize girdi. Sosyal medyada selfie için kelime önerileri birbiri ardına gelirken gözler haliyle Türk Dil Kurumu'na çevrildi. Biz de Büyük Türkçe Sözlük'ün yazarı D. Mehmet Doğan'la yabancı kelimelere önerdiği Türkçe karşılıklarla sürekli tartışma konusu olan TDK'yı ve Türkçemize giren yabancı kelimeler meselesini konuştuk. Doğan'ın ifadesi net; karşılık için 'gerçek' Türkçe'ye gitmeliyiz.

 
Yazdır PDF

IMG_0056Ankara dışında katıldığım bu ilk şubeler toplantısının bir iki eksiklik dışında verimli geçtiğini düşünüyorum.  Genel merkezin geniş bir kadroyla katıldığı ve hafta sonuna denk getirilen bu toplantıda, gözler Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş ve İstanbul şube başkanlarını aradı. Geçerli mazeretler ve şubeyi temsil edenlerin temsil kabiliyetleri elbette inkâr edilemez.

Şube temsilcilerinin hazırlıklı geldikleri görüldü. Ankara’dan Mehmet Kurtoğlu her zaman olduğu gibi gerilmiş yay gibi tenkitlerini sıralarken bu tenkit içine bir şekilde kendini de dâhil ediyordu. Ankara beklenen performansı gösteremiyordu.  Bu konuya D. Mehmet Doğan’da konuşmasında değindi.  Genel Başkan Hicabi Kırlangıç kendinden önceki yönetime teşekkür ile genel olarak faaliyetler hakkında bilgi sundu. Toplantı sonunda ise değerlendirme ve içinde bazı cevaplar olan kapanış konuşması yaptı.  D.Mehmet Doğan ise her zaman ki gibi içinde teklifleri olan açılış ve son konuşmasında başta 35. Yıl olmak üzere birlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca 2015 yılı Şubeler toplantısını uhdesine alan Şanlıurfa Şube başkanına bu buluşmanın bir haftalık bir kültürel etkinliğe dönüşmesi gibi teklifine karşılık her zaman olduğu gibi Cuma Bey’in latifeli sözleri oldu. Muhtemelen bu toplantı bu teklifle ve oluşacak imkânlarla daha farklı olabilir. D. Mehmet Doğan,  ayrıca yeni kurulacak Yazar Meslek Birliği için şubelerin desteğini istedi.

Ben de tüzüğümüzden şubelerin defter ve üye kayıtları hakkında hatırlatmalarda bulundum.

İzmir şubesinden başkan Harun Özdemir ev sahibi olarak faaliyetleri hakkında bilgi verirken üyelerinin her inanç ve görüşten olduğu gibi hanım ağırlıklı olduğu bilgisini de ilave etti.

M. Ali Köseoğlu’nun Konya şubesi için hazırladığı faaliyetler takvimi ile sözleri şubelere örnek olacak mahiyette idi.  Köseoğlu ayrıca resmi kurumlarca müşterek yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak üzere şubelere proje grubu oluşturma yetkisi verilmesini teklif etti.

Kahramanmaraş şubesini temsilen katılan Hasan Ejderha’nın konuşması bir Üniversite imkânları içinde kendi kendine yeterliğin beyanı olarak değerlendirdim. Şube merkezi için benimde sık sık kullandığım “Dükkân” tabiri çok hoşuma gitti.

Bursa Şubesi’nden Deniz Kurtyılmaz hem divan kâtipliğini yaptı hem de genç bir insan olarak Bursa’nın göz dolduran faaliyetlerini heyecanlı bir dille anlattı.

Genç/yaşlı şikâyetlerini, şube faaliyetleri yerine yaşlılar ve hanımlar yönünden öne çıkararak, duygulu bir konuşmayı Gazantep Şubesi’nden Meltem Yılmaz yaptı.

Kayseri Şubesi’nden şube başkanı Ahmet İlhan, Okur-Yazar okulu faaliyetleri ile yazarlara belediyece aldırdıkları kitaplarla verdikleri desteği anlattı. Sonunda bir Kayserili olarak faaliyetlerin geniş olabilmesini maddî imkânlara bağladı.

Sakarya Şubesi’nden şube başkanı Rüstem Budak, şube faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken,  sadece internet ortamında yazarlık yapanların üye kabul edilip edilemeyeceği sorusu ile TYB tüzüğünü ilgilendiren bir konuyu gündeme taşıdı. Muhtemelen yapılacak ilk genel kurulda bu konu değerlendirilecektir

Erzurum Şubesi’nden şube başkanı Hanefi İspirli, Doç. Dr. Rıdvan Canım‘dan yeni  devraldığı başkanlığı ile şube faaliyetleri ile bilgi verirken şahsi gayretlerin önemine dikkat çekti. 2015 yılı itibariyle Erzurumda yaşanan Ermeni mezaliminin 100 yılı münasebeti ile yapılacak faaliyetlerden söz etti.

Trabzon Şubesi’nden şube başkanı Haydar Çoruhlu,  şube faaliyetleri hakkında bilgi verdi,  Şehit Mebus Ali Şükrü Bey adına yapılacak toplantılar hakkında bilgi sundu.

Ş. Urfa Şubesi’nden şube başkanı Cuma Ağaç latif mizaç yapısı gereği tanış olduğumuz yeni seçilen belediye başkanı ile yapılabilecek faaliyetleri belki sonraya bırakarak kısa bir bilgi ile yetindi.

İstanbul Şubesi’nden M. Davut Göksu İstanbul gibi büyük bir şehrin sunduğu imkânların üzerindeki ağırlığı ile faaliyetler hakkındaki hazırlığını bir tarafa bırakarak Bu imkânlardan profesyonelce faydalanmanın yolları üzerinde bilgi sunarken sık sık kullandığı “piar”  tabirini yadırgadığımı ifade etmeliyim. Profesyonelleştikçe masuniyetin azalacağını düşünmekteyim.

Ev sahiplerimizin hoş bir düşünceyle Ege (Girit) mutfağından örneklerin ( özellikle “şevket-i bostan” unutulacak bir tat değil) ikram edildiği Urla’daki lokantaya davetleri, el emeği kravatların ve plaketlerin takdimi öyle görünüyor ki hepimiz de unutulmayacak bir hatıra olarak kalacak. Burada yapılan şiir okumaları da geceye ayrı bir lezzet kattı.

Toplantı mekânı olarak seçilen yerin rahat ve merkezî yerde olması sebebiyle İzmir şubesinden daha fazla katılım olmalıydı diye düşündüm. Ancak İzmir şube başkanı ve üyelerinin sıcak ilgisi ve gayretleri salonun dolu hissettirilmesini fazlasıyla sağladı. Bu vesile ile başta Başkan Harun Özdemir, Sekreter Naci Gümüş, yönetim kurulu üyesi Zeki Buzgan’a, plaketleri tasarlayan İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Şaziment Duran ve  el emeği  zarif kravatların hediye edilmesini sağlayan Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ertekin ve eşi Lale Ertekin’e  ayrıca her anı fotoğraflayan Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Adıbeş’e teşekkür ediyoruz.

Sonuç olarak,  iki gün olarak planlanmasının daha faydalı olacağı yönündeki dileklere karşılık imkânların ancak elverdiği bu toplantının faydalı olduğu inkâr edilemez.

A. Fatih Gökdağ

 
Yazdır PDF

DSC06100TYB 6. Şubeler toplantısı 12-13 Nisan'da İzmir'de yapıldı. Bursa Şubesi'nden Deniz Kurtyılmaz konuşmaları kayda geçirdi: 


İzmir Şubesi Başkanı Harun Özdemir'in konuşmasından: 

İzmir, Türkiye Yazarlar Birliği şubelerine dâhil olma hayalini gerçekleştirmek için otuz yıl beklese de son dört yıldır bu hayalin tahakkuk ettiğini görmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bundan sonra, TYB İzmir Şubesi, İzmir’in kent kültürüne katkıda bulunmak amacıyla var olacaktır.

İzmir’de yüz altmış farklı ülkeden toplam dört bin beş yüz kadar yabancı uyruklu öğrenci eğitim almaktadır. Bu kapsamda, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Uluslararası Öğrenciler Akademisi ile bu öğrencilere Türkiye’nin ve İzmir’in kültürünü anlatmaya, onları kendimize ve birbirlerine yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu yalnızca Doğu-Batı ekseninde bir yakınlaşma değil, aynı zamanda Kuzey-Güney eksenli bir buluşma olarak dikkat çekmektedir.

 
Yazdır PDF

TYB_izmirHeyecan Elbet Vardı:

Doğrusunu söylemek gerekirse heyecan bir ay önceden başladı. TYB İzmir Şubesi ilk defa böyle bir toplantıya ev sahipliği yapacak ve hiç tecrübesi yok...  Derken bir ay boyunca “doluya koysan olmuyor, boşa koysa dolmuyor” elini taşın altına koyan da çok olmuyor.  Karşına çıkacak her konuyu inceden inceye düşünüyorsun. Yönetimdeki arkadaşlar başta Başkan Harun Özdemir, Sekreter Naci Gümüş, yönetim kurulu üyeleri Şaziment Duran ve Zeki Buzgan olayı sahiplendiler. Şaziment Hanımın “başarabiliriz” tarafından yapıcı girişimleri, Zeki Beyin tecrübesi ve sakinliği işi oldukça rahatlattı.

İzmir’de Kordon Bu İş İçin Uygun:

Öğle düşündük, “Alsancak’da Kordon bu iş için uygun.” Birçok arkadaşımız İzmir’e ya hiç gelmemiş ya da iş için kısa kısa gelip dönmüş. O zaman bu kişiler körfeze nazir bir yerde kalmalıydı. Öğle de oldu. Kordona tam cepheden bakan “Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisi”nde yerlerini ayırttık. Salon da misafir hanenin yedinci katında, körfezi baştanbaşa seyredebiliyorsun. Tesis yeniden elden geçirilmiş. Odalar temiz ve rahat. Yemekhane birinci katta ve çok müsait, çalışanlar ise oldukça saygılı. Kurum müdürü Mahmut Kuş bu konuda çok yardımcı oldu. Tabi ki ona bağlı olarak kurum çalışanları da süreci kolaylaştırdılar. Kurumda yumuşatılmış devlet disiplini var, yemek hanede ve odalarda alkollü içki içilemiyor, gürültü patırtı yok. İstirahat saatlerinde oldukça sakin, üstelik binadan çıkınca körfez karşında, kordonda istediğin gibi yürüyebilirsin. Konak yakınında, karşıda Karşıyaka, teleferik sol tarafta bizi seyrediyor…

Gün Geldi Çattı:

Nisan ayını 11’de Cuma günü misafirler gelmeye başladı. İlk olarak Şeref Başkanı Mehmet Doğan telefon ile aradı kalınacak yerin adresini soruyordu, saat on yedi sıralarıydı. Harun Özdemir, Zeki Buzgan ile beraber havaalanındaki misafirleri yolun kenarında beklerken ayaküzeri sohbet ediyorduk. Zeki Bey sakin yalnız Harun çok gergindi. Yolcuları havaalanı çıkışta karşıladık. Uzun zamandır genel başkanlık yapan ve geçen kongreden bu yana danışman olarak görev alan İbrahim Ulvi Yavuz,  Genel Başkan Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Koç, Genel Mali Sekreter Fatih Gökdağ, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eryiğit, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Erol, Üyelerden Mahmut Erdemir; Ankara Şubesi’nden şube başkanı Mehmet Kurtoğlu Ankara’dan gelenlerdi. Harun, arabasındaki misafirlerle, kısa yoldan kalacakları yere giderken Zeki Bey ile ben Liman tarafından girip yolu uzatarak en azından misafirlerin kordonu gün ışığında görmelerini sağladık.

Bu arada Ferhat Bey benim İbrahim Eryiğit hakkımda, “Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı” gezimizde yaptığım bir şakayı hatırlatıyordu ama İbrahim hiç kızmıyor ki üzerine gidelim. İbrahim Ulvi Yavuz ciddiyetini bozmadan bıyık altı gülüyor, Hicabi Bey ölçüp biçiyor, nereden konuya dâhil olacağını düşünüyordu. Mahmut Bey sıkıntılı, başını alıp gidiyor, Mehmet Kurdoğlu sanki bütün alacaklılar kapıyı sarmış yüzü gülmüyordu… Hele Harun Özdemir’in gelenlere hizmet edeyim diye koşuşturmasına bayılıyorum. Bundan sonra hizmeti otel çalışanları yapacağını unuttu galiba. Her şeye rağmen tam bir hizmet ehli…

Bu arada diğer şubelerden de gelenler oldu. Kahraman Maraş’tan Hasan Ejderha ve genç kardeşimiz Mehmet Yaşar akşam yemeğinden önce ekibe katıldı. Hasan aslında bir gün önce gelmiş bir tanıdığında kalmışlar. Hasan her zaman neşeli ve hoş sohbet biridir. Bu şair kardeşimizin Kordon’da yazacak çok sözü olmalı…

Toplantıya Katılacaklar İzmir’de:

İkinci gün (12 Nisan 2014) Cumartesi toplantı günü. Dün akşam geç vakit de olsa gelenler oldu.  Dün akşam gelmeyenler bu gün sabah geldiler. İstanbul Şubesi’nden M. Davut Göksu, Konya Şubesi’nden şube başkanı M. Ali Köseoğlu, İsmail Özkan, Bursa Şubesi’nden Deniz Kurtyılmaz, Erzurum Şubesi’nden şube başkanı Hanefi İspirli,  Trabzon Şubesi’nden şube başkanı Haydar Çoruhlu, Şanlı Urfa Şubesi’nden şube başkanı Cuma Ağaç, G. Antep Şubesi’nden Meltem Yılmaz, Kayseri Şubesi’nden şube başkanı Ahmet İlhan, Sakarya Şubesi’nden şube başkanı Rüstem Budak. Toplantıya katılacakların çoğuyla kahvaltıda beraber olduk.

İçim Rahat:

Yıllardır Mehmet Doğan’ı hep sorumluk altında gördüm. Yönetim de kim olursa olsun Mehmet Bey onların yanında oldu. Çözümlerde bulundu. Elbette çok üyemiz böyle davranmıştır ama o daha çok sorumluluk taşıyordu. Şimdi gördüm ki İbrahim Ulvi Yavuz da aynı durumda görevi üslenmiş ve sahiplenmiş. Bu olay beni ziyadesiyle memnun etti.

İzmir Şubesinden Zeki Buzgan, Şaziment Duran, Levent Ertekin ve eşi Lale Ertekin’in işi sahiplenip ilgilenmeleri de İzmir Şubesi için ayrıca memnuniyet verici yanıydı. Harun Özdemir’in baştan sona olan fedakârlık ve koşturması işi kolaylaştırdı. İzmir şubesi Sekreteri Naci Gümüş’ün eşinin rahatsızlığından dolayı, Allah şifa versin, evden pek ayrılamamasına rağmen ne yapıp yapıp dernek toplantılarına katılması ve Cumartesi şubeler toplantısına gelmesi doğrusu özverili, fedakârca bir davranıştı. Asıl işin zor tarafı hizmet alanıydı. Esen Yılmaz’ın becerisiyle bu alanda bir aksaklık yaşanmadı.

Havanın bir ara yağışlı olması sıkıntıya sokacak diye düşünürken Cumartesi öyleden sonra ve Pazar günü hava günlük güneşlikti. Yedinci katın terasından körfeze karşı fotoğraf çekimleri için bundan uygun zaman olamazdı.

Benim Tespitlerim:

Toplantı İbrahim Ulvi Yavuz başkanlığında başlarken yardımcı olarak Kahraman Maraş Şubesi’nden Mehmet Yaşar ve Bursa Şubesi’nden Deniz Kurtyılmaz görev yaptı.

Mehmet Doğan konuşmalarında yenilikler üzerinde dururken epeyim işi kolaylaştırdı ve moral verdi. Hele gelen yıl bu toplantıları bir edebiyat şölenine çevirip bir hafta süreli yapılmasını sağlamak akıllıca bir davranıştı. Bu arada yeni bir meslek birliği kurulmasının sinyallerini de verdi. Genel Başkan Hicabi Kırlangıç’ın kendisinden önceki yönetim için konuşmaları alkışlanacak bir bakış açısıydı. Bu konuşması geleceğe ışık tutacak bir davranıştı. Mali Sekreter Fatih Gökdağ’ın işi sıkı tutmasını bu dönemde çok iyi anlıyorum. Para işinde ve kayıt kuyutta asla tolerans vermiyor. Ankara Şube Başkanı Mehmet Kurdoğlu yazılı getirmiş konuşmasını. İşi sıkı tutuyor ama etkinliklerine katılımı sağlayamamış onun sıkıntısı var. Erzurum şube başkanı Hanefi İspirli’yi sıkıntılı gördüm. Yalnız bu sıkıntısını şubeyle ilgili olmadığını söyledi. İstanbul Şubesi’nden M. Davut Göksu kendinden oldukça emin yoluna devam ediyor. “Edebiyat Mevsimi” oturmuş… Konya Şubesi’nden şube başkanı M. Ali Köseoğlu’nun nasihatlerini iyi dinlemek lazım. Anladığımız kadarıyla ayağını sağlam basıyor. Çok mesafe katetmiş. Bursa Şubesi’nden Deniz Kurtyılmaz’ın anlattıklarından anladığımız kadarıyla oldukça rahatlamışlar. Bursa’da yazıp okuyanlar TYB Bursa Şubesinde bir araya gelmiş görünüyor. Allah yollarını açık etsin. Trabzon Şubesi’nden şube başkanı Haydar Çoruhlu halinden memnun. Şube üzerine kalmış ama pek bu durumdan da şikâyetçi görünmüyor. Yaptıklarını yakından izledim öğle ele avuca sığacak kolay etkinlikler değil. Bence Trabzon TYB Şubesi bir mihenk taşı. O bölge için iyi bir yerde.  Gülen yüzlü kardeşim Hasan Ejderha Maraş’tan. Şubenin ismi “Bizim Dükkân” olmuş. Bence Maraşlının oraya gönül verdiğini gösterir. Varsın olsun, sizin hatırınıza. O topraklardan çok gönül adamı çıktı ve çıkacaktır. Kayseri Şubesi’nden şube başkanı Ahmet İlhan’ı bu sefer rahatlamış gördüm. Kayseri’de de kervan yola çıkmış. G. Antep Şubesi’nden Meltem Yılmaz, yeni bir sayfa açtı. Gazetecilik üslubuyla yüklendikçe yüklendi. Uzun bir konuşma yaptı. Başkan engellemeseydi soru yağmuruna tutulacaktı. Urfa şube başkanı Cuma Ağaç her zamanki neşeli haliyle bütün salonu neşeye boğdu. Gelen yıl toplantının Urfa’da en az üç gün yapılmasına karar verildi. Sakarya şube başkanı Rüstem Budak hep o sakin hali ile icraatlarını anlattı. İzmir Şube Başkanı Harun Özdemir burada ev sahibiydi. Yine de işin zorluklarına epeyim söz ayırdı. Heyecanı halan geçmemişti. Yüz hatlarından gidişatı anlayamadık.

Akşam Yemeği İçin Mekân:

Uzak bir yer seçilmiş ama değdi. Misafirlerde aynı şeyi söyledi. Urla’da “Beğendik Abi” lokantası sanki kırk yıllık edebiyat dostu. Girişte o havaya giriyorsunuz. Karşılama kapı önünde başlıyor. Bizim şairlerin duruşu hemen değişti. Yazarlar daha tevazulu fakat hoşlarına da gitti. Zaten demişler, “İzmir’de ilgi çok iyiydi.” Öyle de olması gerekir. Özel bir salata, özel çorba, oraya has kuzu kızartma ve pilav gerçekten önemli bir mutfak kültürü. Yalnız “Şevketibostan” için TYB mensuplarının bir daha Urla’ya geleceğini duydum. Mevsim olarak bu yemek çıktığından sanırım zamanlama da iyi seçilmişti.

 

 

Ebrulu Dostluk:

Plaketler İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Şaziment Duran tarafından tasarlandı ve hazırlandı. İzmir’den izler taşısın diye düşünüldü. Bu fedakâr kardeşimiz son haftada nasıl yetiştirdi doğrusu bizi şaşırttı.

Asıl sürprizi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ertekin ve eşi Lale Ertekin yaptı! Kibar bir kutu içerisinde katılımcıların hepsine hediyeler hazırlamışlardı. Kutularda ne olduğunu o ana kadar birkaç kişinin dışarıdan bilen yoktu. Hediye olarak sunulan eşya birer kravattı!... Öyle sıradan her yerde bulunacak yahut önemli marka kravatlardan değildi. Bu kravatların dünyada bir daha eşi olmayan üretimlerdi. Çünkü bu kravatlar orijinal, ebru kumaş üzerine geçirilerek yapılmış kravatlar. “Bu eşi olmayan eşyalara, katılımcılar baktıkça İzmir’i hatırlasınlar,” diye düşünülmüş. Bence mesaj yerini buldu…

Yemekte yönetim kurulu üyesi Nihat Dağlı ve dernek üyesi Hakkı Yılmaz’da misafirlerle beraber oldular.

Plaket töreninden sonra kısa bir an sohbet oldu ve bu arada açılan kutularda farklı renk ve desenlerde hediyeler ortaya çıktı. Hemen arkasından gecenin güzelliği olarak şiirler okundu. Tabiî ki bizim şairler teknolojiye uymuş. Eskiden ceplerinden şiir yazılı kâğıt çıkarırlardı şimdi telefondan şiir çağırıyorlar. Şiirin de tadı kalmamış diyecektim ki Kahraman Maraş’tan genç kardeşimiz Mehmet Yaşar darıma yetişti. Ceketinin iç cebinden dörde katladığı kâğıdı özenle çıkardı ve Abdurrahim Karakoç’tan bir şiir okudu…

Şiirler okunurken lokanta personelleri de içeri girip şiir ziyafetini dinlediler. Bu sesler Urla Beğendik Abi Lokantasında hoş bir seda olarak kalacak. Oradaki o sıcak ilgi, dost karşılama ve yola koymalar unutulmayacak. Bir gün yine Nisan ayında Şevketibostan yemek için ve daha geniş katılımlı edebiyat sohbeti için dilerim ki buluşuruz…

 

Mahir Adıbeş 

 

Sayfa 1 / 72

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Buradasınız:   AnasayfaHaberlerDuyurular
| + -
kbilgiler
i_bilgileri