tyb_sozluk

Duyuru

Yazdır PDF

yb10463940_996386807044936_7437214552779047280_nYıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde TYB Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan ''Eski Ankara'nın Dini Çevresi'' adlı konferansını gerçekleştirdi. 19 Kasım çarşamba günü gerçekleştirilen konferansa İslami İlimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Akkuş ve öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

 
Yazdır PDF

DSCF6073_800x600Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Umumi Heyeti toplantısı, 12 Kasım 2014 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından 19 Kasım 2014 tarihinde 17.30’da Türkiye Yazalar Birliği Genel Merkezi Mehmet Âkif Divanında yapıldı.

Umumi Heyet toplantısını yönetmek üzere Halil İbrahim Çelik, kâtip olarak da Mahmut Erdemir’in görev alması konusunda verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

Halil İbrahim Çelik açılışta yaptığı konuşmada; Kültür, sanat, edebiyat alanında çok güzel hizmetler yapan Türkiye Yazarlar Birliği Vakfının mütevelli heyeti toplantısını yönetmek üzere bana ve arkadaşıma duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum dedi.

Önce, Gündem maddeleri sırasıyla okundu.

Gündemin ilk maddesi olan faaliyet raporu Vedat Güneş tarafından okundu.

Faaliyet raporu hakkında konuşmak isteyen Ahmet Şenol’a söz verildi.

Ahmet Şenol, vakfın çalışmalarından çok memnun olduğunu ve bu güzel faaliyetlerin bundan sonra da bu şekilde devam etmesinin fayda sağlayacağını belirtti.

Faaliyet raporu üyelerin oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra, vakfın 2013-2014 tarihleri arasındaki mali bilanço-kar-zarar raporu Ahmet Fatih Gökdağ tarafından okundu ve vakfın ve iktisadi işletmenin gelir-gider hesaplarının düzgün tutulduğunu, harcamaların vakıf amaçlarına uygun olarak yürütüldüğünü söyledi.

Kar-zarar mali rapor üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 
Yazdır PDF

ahlakuraafiEğitim-Bir-Sen ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin Mehmet Akif İnan anısına müştereken düzenleneceği şûrada “Eğitim ve Ahlâk” konuşulacak.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini 2009’da yılında İstanbul’da düzenlediği Ahlâk Şûralarının üçüncüsü 21-23 Kasım tarihlerinde Ankara’da toplanıyor.

 

Eğitimciler Birliği Sendikası ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen III. Ahlâk Şûrası 21-23 Kasım tarihlerinde Ankara’da toplanacak. Şûranın bu yılki konu başlığı “Eğitim ve Ahlâk” olarak belirlendi.

Şûra Tertip heyetinden yapılan açıklamada, “Bilgili nesiller yetiştirmek, aynı zamanda ahlâklı, yüksek karakterli nesiller yetiştirmek anlamına gelmelidir. Ahlâk her an yaşadığımız bir gerçekliktir; hareketlerimizin ilmidir. Öğretim sistemi çocuklarımızı fizikten ahlâka doğru yükseltmelidir” denildi.

İlim ve fikir adamları, eğitimciler, yazarlar ve yöneticiler eğitimin ahlakiliği, eğitimde ahlâk ve terbiye programları ve uygulamaları konularında görüşlerini üç gün boyunca yapılacak 7 oturumda ortaya koyacak. Bildiriler müzakere edilecek ve tartışmaya açılacak.

 

Bera Otel'de cuma sabahı 09.30'da yapılacak açılışın ardından cuma öğleden sonra, cumartesi ve pazar günü de devam edecek olan şuranın program akışı şu şekilde olacak: 

 

Açılış ve Protokol Konuşmaları  (09:30-11:30)

  • Şura Koordinatörlüğü adına
  • Türkiye Yazarlar Birliği adına
  • Eğitim-Bir-Sen adına
  • Protokol Konuşmaları 

Açılış Oturumu (13.30-15.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emrullah İşler

21. Yüzyılda Eğitimin İnşası/Konuşmacı: Prof. Dr. Yüksel Özden

İslam ve Batı Dünyasında Eğitim ve Ahlakın Görünümü/Konuşmacı: Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı

 

Birinci Oturum (16.00-18.30)/Eğitim ve Ahlak 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya

Ahlak’tan Eğitim’e/Konuşmacı  : Prof. Dr. Celal Türer

Müzakereci: Prof. Haşan Ünder

Eğitim’den Ahlak’a/Konuşmacı: Prof. Dr. Durmuş Günay

Müzakereci: Prof. Dr. Selahattin Turan

 

22 Kasım Cumartesi

İkinci Oturum(09:30- 12:00) / Eğitim Tarihimizde Ahlak

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Kaymakcan

Osmanlı Döneminde Ahlak Eğitimi/ Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Umut Kaya

Müzakereci: Doç. Dr. İrfan Görkaş

Cumhuriyet Döneminde Ahlak Eğitimi/ Dr. Safiye Kesgin

Müzakereci: Doç. Dr. Hilmi Uçan

 

Üçüncü Oturum (13:00- 15:30)/ Eğitim Müfredatında Ahlak

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Karatepe

Batı Eğitim Müfredatında Ahlak/ Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Zafer Çelik

Müzakereci: Doç. Dr. Şamil Öçal

İslam Ahlakının Eğitim Müfredatına Aktarım Sorunu/ Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yemenici

Müzakereci: Doç. Dr. Gürbüz Deniz 

 

Dördüncü Oturum(16:00-18:30)/ Aile Ve Toplumda Ahlak Eğitimi

Oturum Başkanı: Dr. Necmettin Turinay

Aile’de Ahlak Eğitimi/ Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Müzakereci: Dr. Tacettin Güneş

Kültürümüzde Ahlak Eğitimi/ Konuşmacı: Prof. Dr. Kadir Canatan

Müzakereci: Prof. Dr. Ali Rıza Abay

 

Beşinci Oturum (09.30- 12.00 )/ Ahlak Eğitiminde Rol Model

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kenan Gürsoy

Ahlak Eğitiminde Rol Model Referansları/ Konuşmacı: Prof. Dr. M. Bahaddin Acat

Müzakereci: Prof. Dr. Niyazi Can

Medya’dan Ahlaka Rol Model Çıkar mı?/ Konuşmacı: Dr. Yusuf Kaplan

Müzakereci: Dr. Yaşar Uğurlu

 

Altıncı Oturum(13.00-15.30)/Ahlak Eğitiminde Yeni Arayışlar

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

MEB Müfredatında Ahlak Eğitimi ve Yeni Öneriler/ Konuşmacı: Alparslan Durmuş

Müzakereci: Doç. Dr. Zülfü Demirtaş

Eğitimcinin Ahlak Eğitimi/Konuşmacı: Prof. Dr. Burhanettin Dönmez

Müzakereci: Prof. Dr. Ramazan Kaplan

 

 

Genel Değerlendirme (15:30-16:00) 

Prof. Dr. Arif Ersoy 

 

Kapanış

 


 

 

 

 

 

 

 

  
Yazdır PDF
tasavvufagiriskapak

"Allah güzeldir (cemîl), cemâli sever."

- Hadis-i Şerif

 

"Güzel sever diye isnad ederler 
Benim Hak'tan özge sevdiğim mi var."

- KaracaoğlanMahmud Erol Kılıç, ülkemizde tasavvufu en güzel özetleyen ve bu konuda en ciddi çalışmaları yapan isimlerin başında geliyor. Tasavvufun ne olduğuna yönelik her zattan çeşitli tanımlar okuduk, okuyoruz. Mahmud Erol Kılıç tasavvufu "İslam'ın arkeolojisi" olarak tanımlıyor ki hem kısa hem öz olarak en samimi tanımlamalardan biridir bu. Bu kitap, kendisinin 2002 - 2008 yılları arasında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sürmüş "Bir Doktrin ve Kültür Olarak Tasavvuf" derslerine katılan şahısların notlarından ve bant çözümlemelerinden hazırlanmış. Kendi içinde bir tutarlılığı olsa da genellikle kitapta konuşma diline çok yakın bir üslup var, bu da akademik kitap gibi görünen "Tasavvufa Giriş"in okunmasını çok kolaylaştırıyor. Attığı her adımda tasavvuf temelli düşünen bir düşünürün, modern hayata ve günümüz insanına çok değerli yorumları, önerileri yer alıyor her konuda.

 

Kitabın içeriğinde "Tasavvufa Giriş", "Tasavvufun Varlık Görüşü", "Tasavvufun Bilgi Görüşü", "Tasavvuf ve Dinî İlimler", "Tasavvuf ve Felsefe-Sanat", "Tasavvufun Üç Büyük Ustası", "Sufî Şiir Şerhleri" ve "Bir Toplumsal Uzlaşım Modeli Olarak Tasavvuf" adlı bölümler yer alıyor. Özellikle son iki bölüm tasavvufa girişten çok, ulaşılması gereken hakikat kapısının yolunu belirgin bir biçimde ifade ediyor. Özellikle şiir severler ve tasavvuf şiirine meraklı olanlar için çok kıymetli şerhler ve tarihten örneklemeler mevcut.

 

"İnsanların problemlerinin birinci derecede kaynağı, aslını inkâr, aslını unutmaktır. Aslını hatırlamayı ihmal eden kişi boş kalmaz, hatırlanması ona hiçbir fayda vermeyecek şeyleri hatırlamaya başlar. Çünkü hatırlamak eylemi evrenseldir, insanidir; insan hatırlamak, zikretmek, anmak ister."

"Tasavvuf ilmi, aşk ilmi olduğu için ve aşka sınır, hudut çizilemediği için ve aşkın mantığı da olmadığı için, aşk bineğine bindiğimiz zaman bizi nereye götüreceğini bilemeyiz."

"Tasavvuf okumaları, bizde olanı açığa çıkaran bir araçtır sadece. Bu araçlara araç olarak kıymet vermeliyiz elbette; ama aslolan bu değildir; aslolan, bizde olanın açığa çıkmasıdır."

 
Yazdır PDF

duyuru2Vakfımızın Olağanüstü Umumi Heyet Toplantısı aşağıda ifade edilen gündemle TYB Genel Merkezi Mehmet Akif Divanında (Sümer 1 Sk. 11/9 Kızılay/Ankara) 12 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 17.30’da, bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemle 19 Kasım 2014 Çarşamba günü aynı adres ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

 

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı üyelerine duyurulur.

 

Gündem :

1. Açılış ve Divan Teşekkülü

2. Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve mütevelli heyetinin ayrı ayrı ibrası

3. Boş bulunan Mütevelli Heyeti üyeliği ile yedek üyelerin ve Murakebe Heyeti üyeliklerinin seçimi

4. Dilek ve temenniler

5. Kapanış

 
Yazdır PDF

vahapakbaŞiir, hikâye, roman, deneme ve biyografi dallarında çok sayıda eseri bulunan A. Vahap Akbaş, Çorlu'daki evinde hayatını kaybetti.

 

Vahap Akbaş, 1954'te Batman'da doğdu. Batman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Akbaş, Çorlu'da 1977-1985 yılları arasında öğretmen, 1985-1993 yılları arasında da Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. Akbaş, Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaparken kendi isteğiyle 2001'de emekli oldu.

 

İlk yazısı 1978'de Hisar dergisinde yayımlanan Akbaş'ın şiir ve yazıları, Türk Edebiyatı, Mavera, İslami Edebiyat, Kandil Çocuk, Gül Çocuk, Selam, Düş Çınarı, Yağmur, Umran, Külliye, Berceste, Gonca, Yeni Devir, Türkiye gibi dergi ve gazetelerde çıktı. Akbaş, 1993 ve 1994'te 15 sayı yayımlanan Nisan Bulutu dergisinin genel yayın müdürlüğünü yürüttü.

 

Akbaş, 1982'de "Efgan" adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nce "yılın şairi" seçildi. Vahap Akbaş, 1984'te "Alevler ve Güller" ile Sedat Yenigün Roman Yarışması'nda ikincilik, 1987'de "Kuş Olsun Yüreğim" ile Türkiye Milli Kültür Vakfı-Gökyüzü Yayınları Çocuk Şiirleri Yarışması'nda üçüncülük ödülü aldı.

 

Türkiye Yazarlar Birliği Tekirdağ temsilcisi olan Abdülvahab Akbaş'ın cenazesi Çorlu Garaj Camisi'de kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü.

 

Değerli arkadaşımız Abdülvahab Akbaş’a rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

 

 

Sayfa 1 / 80

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Buradasınız:   AnasayfaHaberlerDuyurular
| + -
kbilgiler
i_bilgileri