• İstanbul 17 °C
 • Ankara 12 °C

Şair yazar Mehmet Kurtoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Şair yazar Mehmet Kurtoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Şair yazar Mehmet Kurtoğlu, Göbeklitepe’nin tek bir din anlayışına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu söyledi ve ekledi:

Şair yazar Mehmet Kurtoğlu, Göbeklitepe’nin tek bir din anlayışına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu söyledi ve ekledi: “Göbeklitepe ile çok şey söyleniyor ama bu söylenenlerin tümü sekülarizm üzerinden yapılıyor. Söz konusu mabet ise inancı öteleyemezsiniz…”

Röportaj: Mehmet Aslan

 “Türkiye Yazarlar Birliği ve Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘3. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi’ için Urfa’ya gelen şair yazar Mehmet Kurtoğlu ile yaptığımız bu ayaküstü röportajımızda Urfa’yı ve Göbeklitepe’yi konuştuk. Kurtoğlu, Şehir üzerine düşünen ve kafa yoranların başında geliyor. Urfa üzerine birçok kitap ve makale yayınlamış bir Urfa sevdalısı. 
 İşte o röportaj;
 ŞEHİRLERİMİZ SANCILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR
-Şanlıurfa’da bu yıl 3.’su yapılan Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi bir Urfalı olarak sizce ne ifade ediyor?
Mehmet Kurtoğlu: Şanlıurfa kadim bir şehir. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi yapılması, yalnız ülkemiz açısından değil, şehrimiz açısından da çok önemli. Urfa’ya yakışan bir faaliyet. Bu kongreye emeği geçen herkesi takdir etmek lazım. Bildiğiniz gibi bu Türkiye Yazarlar Birliği’nin yapmış olduğu üçüncü kongre. Daha önce Ankara ve Konya’da da yapıldı. Ben üçüncüne de katıldım.Bilindiği gibi özellikle kadim şehirlerimiz sancılı bir dönemden geçiyor.  Bu kongrelerle kadim şehirlerimizin modernleşeme ile birlikte yaşamış oldukları bu sancılarına, değişim ve dönüşümlerine parmak basılıyor, tespit ve tanımlamalar yapılıyor. Bir nevi bu kongrelerle geçmişin ve mevcut durum sentezlenip, gelecek için yol haritaları çıkarılıyor.
 ŞEHRİ TANIMADAN ŞEHRİN SORUNLARINI ÇÖZEMEZSİNİZ
-Bu kongrelerle ne amaçlanmaktadır sizce?
Mehmet Kurtoğlu: Bir defa bu tür kongrelerle, şehirler tanımlamaları yapılıp, şehirlerin refleksleri ortaya çıkarılıyor. Bir şehrin tanımlanması ve refleksinin bilinmesi, o şehrin ruhuna, bilinçaltına varılması demektir. Çünkü şehri bilmeden, şehri tanımadan şehrin sorunlarını çözemezsiniz. Bir diğer önemi, şehir üzerine düşünen, yazan, yerel tarihçiler bu kongrelerde beyin p fırtınası yapma imkânı buluyor. Şehir üzerine yazdıklarını, şehrin yöneticileri, şehreminleriyle paylaşıyorlar. En önemlisi de şehir kültüründen yoksun kimi idarecilere şehir konusunda ufuk çiziyorlar… TYB’nin yapmış olduğu bu kongrenin bir diğer önemi ise merkezle taşrayı buluşturuyor.
 
-Şimdiye kadar 3 kongreye de katıldınız. Bir kıyas yaparsak Ankara, Konya ve Urfa’yı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mehmet Kurtoğlu:Ben bunların arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bunlar bir birini tamamlayan bir çalışma! Çünkü her üç şehrimizde uzun bir geçmişe sahip, refleksleri olan şehirler. Her üçünün ruhaniyeti, ruh mimarı var. Ankara’da Hacı bayram Veli, Konya’da Mevlana, Urfa’da Hz. İbrahim… Kelimenin tam anlamıyla gerçek kadim şehirler… Ama burada altını çizerek söyleyeyim ki bu kongrelerde sadece o kongrenin yapıldığı şehir konuşulmuyor. Ulusal ve küresel anlamda şehir olgusu konuşuluyor. Şehir ve estetik, şehir ve felsefe, şehir ve ideoloji gibi birçok önemli konu masaya yatırılıyor.
 
YEREL YÖNETİCİLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR
-Peki, siz de bir şehir yazarısınız. Gerçekten Şanlıurfa’nın şehir kimliği anlamında bir çalışması yapılmış mıdır?
Mehmet Kurtoğlu:Urfa büyük bir hazine üzerinde oturuyor. Oldukça uzun bir geçmişi olan bir şehir. Bu şehri birkaç kitap ve yazıyla anlatmak mümkün değil! Birkaç folklorik kitapla da geçiştirmek mümkün değil. Şanlıurfa hakkında yurt için ve dışında çok ciddi çalışmalar yapılmış. Urfalı yazar ve çizerlerin çok azının bu kaynaklardan haberi var. Ve çok azı bu kaynakları okumuş. Urfa üzerine yazılanları toplayacak olsak kütüphaneler doldurur. Ama yine de b şehir hakkında yazılanları bir araya, büyük bir kütüphane oluşturmak gerekir. Bakın bir örnek vereyim, Urfa kurutuluşu çok yakın bir tarih.  Henüz yüz yılı doldurmadı. Biz Urfa tarihinin yalnızca kendi cephemizdeki tarafını biliyoruz. Oysa burada savaşan Fransız askerlerin yazdıkları günlükler, hatıralar var. Fransa’da yayınlanmış kitaplar var. Bunları görmek gerekir. Yine bu şehir üzerine Ermeni, Süryani vakayinameleri var. Kronikler var. Bunlar tercüme edilmeli şehre kazandırmalıdır. Bizler ancak bunları okuduktan sonra Urfa’yı daha genel anlamıyla şehri anlayabiliriz.
 Bireysel çalışmalar yanında kurum ve kuruluşlar bunları sahiplenmeli. Valilik, belediye ve Üniversite öncülüğünde bir Urfa ansiklopedisi hazırlanmalı. Hatta yapılacak çalışmaların iki ayağı olmalı yerel tarihçiler ve akademisyenler! Konya ve kayseri Ansiklopedisi yerel tarihçiler ve akademisyenler bilirlikte hazırlıyorlar. Tabi burada yerel yöneticilere büyük görevler düşüyor.
 
-Şanlıurfa’nın tarihi çalışması dediniz. Üniversiteyi ve yerel yöneticileri davet ettiniz. Ama yanı başımızda bizi 11,500 yıl öncesine götüren bir Göbeklitepe var. Sizce Göbeklitepe için nasıl bir çalışma yapılmalı? Siz de biliyorsunuz ki yıllardır bu alanda Almanların hâkimiyeti söz konusu. Harran Üniversitesi nu anlamda neler yapabilir?
Mehmet Kurtoğlu:Türkiye’de kazıların çoğunluğunu yabancılar yapıyor. Bizde henüz bu arkeoloji işi ciddiye alınmamış. Temel kaynağı kitap ve sünnet gören Müslümanlar, bu konuyu ciddiye almamış gibiler. Bu yüzden Doğu toplumunda arkeoloji bilimi gelişmemiş. Bu ülkelerde arkeoloji ile ilgilenenler ise dini bir hassasiyete sahip değil. Daha doğrusu teolojisi yok! Oysa insanlık tarihi inanç tarihidir. Seküler bir ideolojiye sahip olan insanlar arkeolojik kazılar yapıyorlar. Özellikle Hıristiyanlar bu konuda çok ileri. Bundan dolayı da kazılarda tarihi okumaları da sahip oldukları Hıristiyanlık öncül bilgileri üzerinden yapıyorlar. Ben Göbeklitepe’nin yorumu,tek bir din anlayışına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Hıristiyan Batı beyni bu verileri değerlendirirken, İslam dışı bir perspektifle değerlendirmektedirler. Bundan dolayı bu yorumlara temkinli yaklaşmak gerekir.
 SÖZ KONUSU MABET İSE İNANCI ÖTELEYEMEZSİNİZ
-Sizce bunun için nasıl bir çözüm bulunabilir?
Mehmet Kurtoğlu:Bakın burada İslam, Yahudi, Hıristiyan din bilginleri, yani her üç dinin mantalitesini çok iyi bilen bilim insanlarının, arkeologların, tarihçilerin, sanat tarihçilerinin, felsefecilerin ve sosyologların bir araya gelmesi gerekir. Oturup konuşacaklar, tartışacaklar. Mevcut bilgilerle, öncül bilgileri bir araya getirip sentezleyecekler, yeni bir şeyler söyleyecekler. Ancak bu şekilde yorumlanabilir Göbeklitepe.Mesela Göbeklitepe ile çok şey söyleniyor ama bu söylenenlerin tümü sekülarizm üzerinden yapılıyor. Söz konusu mabet ise inancı öteleyemezsiniz… İnsanoğlunun inanç serüveniyle bakmalısınız Göbeklitepe’ye.
 GÖBEKLİTEPE İLE İLGİLİ YETERİ KADAR İSLAM BİLGİNLERİ İLGİLENMEDİ
- Diyorsunuz ki bu konu dinlerden soyutlanamaz değil mi?
Mehmet Kurtoğlu:-Tabi ki, İslam’ıntarihi anlayışı ile Batının tarih anlayışı birinden farklı. Biri döngüsel, biri doğrusaldır. İslam’daki tarih anlayışı döngüseldir. Tarihi yorumlarken farklı noktalardan hareket edilir. Bakın, yanı başımızda dediğimiz Göbeklitepe ile ilgili yeteri kadar İslam bilginleri ilgilenmedi. Ama Batıda bununla ilgili romanlar, bilimsel çalışmalar yapıldı, kitaplar yayınlandı. Urfa’da böyle bir yayın yapılması lazımdır.  Bu anlamda Müslüman bilginlerinde bir çalışması yapması lazım.Göbeklitepe eğer Adem’den öncesine tekabül ediyorsa, burada durup düşünülmesi, Adem Peygamberin kişiliği ve mesajı daha doğrusu Kurandaki Adem Havva kıssası yeniden ele alınması gerekir. Belki Göbeklitepe Kuran’ın anlaşılmasında bize bilemeyeceğimiz kadar veriler sunacaktır…
 ŞANLIURFA’DA PAGAN KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKMIŞTIR
-Urfa’da pagan kültürünü canlandırma çabası var. Ve yerel yöneticilerimizde buna ön ayak oldukları söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mehmet Kurtoğlu:Bahsettiğiniz konu hakkında pek bilgim yok. Ama Göbeklitepe ve Balıklıgöl heykeli ile birlikte şehirdeki pagan kültürü öne çıkmıştır. Ben ister ilahi ister paganist olsun bütün inançların ilahi olduğunu düşünüyorum. Aliaya İzetbegoviç,“Doğu ve Batı Arasında İslam” adlı eserinde;Ateizmindahi ilahi bir arayış olduğunu söyler. Yine Büyük filozof Roger Garaudy, ilahi ve beşeri bütün dinlerin kökeninin ilahi olduğunu belirtir. Bundan dolayı inançlarıpagan olduğu için yadırgamamak, onun içindeki ilahi olan özü görmek gerekir. Ama bilgi çağına geldiğimiz bu dönemde insanlara paganist inanç dayatmak mümkün değildir. Göbeklitepe’yi ister pagan ister bir başka kültürle yorumlasınlar, fark etmez. Göbeklitepe, Allah’ın, insanoğlunu yaratırken inançla/tapınma duygusuyla birlikte yarattığını göstermektedir. İnanç, tapınma insanın özünde var ve ilahidir. Bu anlamda paganizminbirçok alanda izleri var. İslam paganizmin arka planında kalan hakikatleri ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bize göre Hz.Adem, ilk insan ve ilk peygamberdir. Marksist inancının tam tersi olarak insanlar tevhit inancıyla yeryüzüne gelmişlerdir. Bozulmalar oldukça Allah peygamberler göndermiştir. Paganizm de ilk insan kültürü olmaktan çok, bozulmuş inançların ortaya çıkardığı bir şeydir. Yoksa paganizm insanlığın ortaya çıktığı din değildir.
 ŞANLIURFA  KABUĞU KIRIYOR
- Sayın Kurtoğlu, hep denilir ki Şanlıurfa kendi öz değerlerini koruyamıyor. Yeterince değer vermiyor. Siz de yıllarda Şanlıurfa medyasında yer aldınız. Sizce bu eleştiri doğru mu?
Mehmet Kurtoğlu: Bir defa bu sorunun bütün şehirler için geçerli olduğunu belirtmeliyim. Biraz önce bahsettiğim şehirlerde yapılan kongrelerde de o yörenin insanları aynı dertten şikâyetçilerdi. Hz. İbrahim İslami tebliği babasına götürür. Orada Allah, Hz. İbrahim’i uyarır. Bir baba oğlundan gelenlere sıcak bakmaz çünkü. Çocuklar, babalarını ikna edemezler. Kuran bu olguyu bu psikolojiyi bildiğinden Hz. İbrahim’i uyarır. Toplumlar da böyledir. Kendi içlerinden çıkan değerlere önem vermezler, onlar kendi çocukları olduğu için tabir yerindeyse hor görürler. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye Hicretini düşününüz. Aynı şey! Bu Urfa’ya has bir durum değildir. Geneldir. Bütün peygamberlerin ve entelektüellerin hayatına bakın, kendi toplumları tarafından kabul görmemişlerdir.  Birçoğu doğup büyüdüğü toprakları terk ettiğini görürsünüz. Ama şunu söyleyeyim ki son zamanlarda Şanlıurfa bu kabuğu kırıyor. Kendi değerlerine sahip çıkıyor,  gerek içeride gerek dışarıdaki değerlerini arayıp buluyor.  Bu biraz da toplumların kültürel birikimiyle birlikte olgunlaşacak bir şey…
 - Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Son olarak Şanlıurfa’ya ve okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?
Mehmet Kurtoğlu: -Şanlıurfa’da yazar ve çizerlerin çok önemli bir görev yaptıklarının farkında olmalarını istiyorum. Özellikle burada yazar ve entelektüellerin sadece yerel okumalar yapmamaları, ulusal ve uluslararası kaynaklara da önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bana yer veren Şanlıurfa Olay Gazetesine de teşekkür ederim.
 Mehmet KURTOĞLU Kimdir?
1969 yılında Urfa’da doğdu. HRÜ Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nü ve A.Ü. Sosyal Bilimler ve İşletme bölümünden mezun oldu.  Değişik kurumlarda memuriyet ve idarecilik yaptı. Ekim 2008 yılından bu yana VGM Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı’nda yayın müdürü olarak çalışmaktadır.
Yazı ve şiirleri Yedi İklim, Bir Nokta, Bizim Külliye, Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, Bizim Ece, Harran, Şanlıurfa Memleket, Güneydoğu Life, Memleket Edebiyat, İmaret, Türkü, Eyvan, Şiir Vakti, Türk Yurdu ve TYB Akademi dergilerinde yayınladı. 2010-2011 yılları arasında Milli Gazete’de haftalık edebiyat ve fikir yazıları yazdı. Kısa bir süre Önce Vatan gazetesinde haftalık edebiyat yazıları yayınladı. GAP Gündemi, vakit ve Stargazetelerinde zaman zaman yazılar kaleme aldı. Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 sayı) ve Seyir Kültür Sanat dergisini (13 sayı) çıkardı. Kırım’da yapılan “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni”ne katıldı. Şiir ve gazetecilik dallarında çeşitli ödülleri bulunan yazar, son olarak 2014 yılı Türkiye Yazarlar Birliği yılın yazarları değerlendirmesinde gezi dalında ödülünü aldı. Üç dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanlığı görevini yürüttü. İLESAM, Anadolu Yazarlar Birliği ve GAP Gazeteciler Birliği, İlim Yayma Cemiyeti Üyesidir. TYB Ankara Şube Başkanlığını yürütmektedir.
 
Yayınlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Kitaplığı, Adana, 1998
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Urfa Şubesi Yay., Urfa., 1999
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi Yay., Urfa. , 2000
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay. , İst, 2005 (3 baskı)
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yayınları, 2005
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay., İst. 2005
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay. , 2006 (3 baskı)
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay. , 2006 (3 baskı)
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel Senaryo, (İngilizce ve Türkçe) 2006
Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay., 2007
Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 2008
Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, 2008
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. Şubat, 2008
Urfalı Nabi, Biyografi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., 2008
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bir Nokta Yay. , 2009
Çağın Divanesi, Rubailer, 2010
Gâvur Mahallesinde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. , 2011
Rıfkı Kaymaz Kitabı, Haz. Biyografi, TYB Yay. , 2011
İbrahim’in Nazargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. , 2012
Anadolu’ya Açılan Kapı: Muş, Belgesel, 2013
Medeniyetler Kavşağı Urfa, Belgesel 2013
Eski Dünyaya Seyahat, Gezi, Çizgi Yay. 2014
Üç Kardeş Şehir, (Urfa-Harput Kerkük) Belgesel, 2014
Hasret ve Umut Bosna, gezi, Kurtuba yay. 2014
Türk Sinemasında Urfa, İnceleme Araştırma, 2015

Kaynak: www.sanliurfaolay.com

Bu haber toplam 2718 defa okunmuştur
 • Yorumlar 1
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim