• İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C

“Ahilik Şurası" başladı

“Ahilik Şurası" başladı
“Ahilik Şurası" 2 Aralık 2022 tarihinde OSTİM Teknik Üniversitesi Konferans salonunda başladı ve 3 gün devam edecek.

Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hamilik Okulu Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi işbirliği ile “Ahî Şerafeddin’in Aziz” hatırasına, “Her Gün Yeniden Kurulur Birlik 21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahîlik ve Dirlik” alt başlığında başlayan şûraya Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan bir mesaj göndererek başarı diledi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

3523817_810x458.jpg

“ Kıymetli ilim, ticaret ve kültür erbabımız, Çok değerli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor; Ahilik Şurası’nın ülkemiz, milletimiz ve esnaf teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum. Ahilik Şurası’nın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza  teşekkürlerimi sunuyor, bu büyük geleneği yaşadığınız ve yaşattığınız için her birinizi gönülden tebrik ediyorum.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahilik  teşkilatı, asırlara sâri geleneğiyle bugün de milletimizin birlik, beraberlik  ve kardeşliğinin teminatı olmayı sürdürüyor.

 

Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran’la birlikte Ahi Şerafettin Hazretlerini de bu vesileyle rahmetle yâd ediyor, sekiz yüz yıldır bu topraklarda Ahilik  geleneğini sürdüren tüm esnaf ve sanatkârlarımızı minnetle anıyorum. Selçukludan itibaren beşeri ve içtimai varlığımızın kilit taşı olan Ahilik  Teşkilatı, asırlara sâri geleneğiyle bugün de milletimizin birlik, beraberlik  ve kardeşliğinin teminatı olmayı sürdürüyor.

 

Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen küresel salgının etkilerinin hafifletilmesinde, milletimizin bu sıkıntılı süreci batılı toplumlara göre daha  başarılı yönetmesinde Ahilik Teşkilatımızın çok önemli payı vardır. Hırsın, tamahın, haksız rekabetin, insana sadece tüketici nazarıyla bakan, insanı insanın kurdu olarak gören materyalist anlayışın, dünyamızı uçuruma sürüklediği, bu süreçte çok daha iyi anlaşılmıştır.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut küresel ekonomik sistemin  Ahilerimizden alacağı çok kıymetli dersler var

 

Bugünün dünyasının, özellikle de mevcut küresel ekonomik sistemin  Ahilerimizden alacağı çok kıymetli dersler olduğunu düşünüyorum. Şuramız gibi Ahilik konusunda yapılacak her çalışmanın bizi kendimizle,  tarihimizle ve kadim değerlerimizle buluşturarak, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle Ahilik Şurasının başarılı geçmesini, tüm esnafımız,  sanatkârımız, Ahilerimiz, ilim ve kültür çevrelerimiz için hayırlı olmasını Rabbim ’den niyaz ediyorum. Şuranın icrasına öncülük eden, içeriğine katkı sunan tüm kurumlarımıza  teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.”

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Geleneklerimizi güçlü hale getirmemiz gerekir

becf8705-89ad-459d-b74c-a9f8b78bfa0d.jpg

Şûranın açılışında bir konuşma yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Ahiliğin, mesleki değerlerle, çalışma hayatıyla, ekonomiyle ahlakı ve sosyal dayanışmayı bütünleştirdiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, "Ahiliği, bugünkü dünyanın, insanlığın meselelerine çözüm ararken konuşmak durumundayız. Bugüne bu değerleri nasıl taşırız, geleneği nasıl güçlü hale getiririz diye konuşmak durumundayız. Ahiliğin, mesleki değerlerle, çalışma hayatıyla, ekonomiyle ahlakı ve sosyal dayanışmayı bütünleştirdiğini görmemiz lazım. Tam da bunlara bugünkü insanlığın ihtiyacı var. Dini, ırkı, dili, cinsiyeti ne olursa olsun bütün insanlığa bizim bu değerleri taşımamız, aktarmamız lazım." diye konuştu.

Milletvekili Yıldız: Ankara bir Ahi şehridir

58c0e8fe-1017-44d9-83ad-5cd46c470423.jpg

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da yaptığı konuşmada, Ankara Kalesi’ne gittiğimizde  Ahiliğin orada yaşadığını görürüz. Çalışma hayatının içinde bulunan esnaf ve sanatkârlarımız kendi gelenek ve kültürleriyle varlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla Ankara bir Ahi şehridir.” dedi.

D. Mehmet Doğan: Yaptığınız işin edebiyatı olmazsa onu zihinlere yerleştiremezsiniz.

da057d47-1101-46e6-a1a6-93a6b7657087.jpg

 “Ömrüm Ankara” kitabını yazarken Ahiliğin Ankara için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirterek konuşmasına başlayan Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan şöyle sürdürdü: “Bütün şehirlerimizde en büyük camileri kim yapmıştır? Padişahlar, hanedan mensupları, sadrazamlar, vezirler. Ankara bir istisnadır.  Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan şehrin en eski ve önemli yapılarından birisi olan Ahî Şerafeddin Camisini Ankara Ahilerinden Ahi Şerafettin yaptırılmıştır. Eskiden ilim ve edebiyat iç içeydi. Bizim büyük edebiyatçılarımız aynı zamanda büyük ilim adamlarıydı. Şimdi ne yazık ki ilimle edebiyatın ilişkisi kesildi. İlimle edebiyatın ilişkisini yeniden kurmalıyız.

Siyasetle, iktisatla da edebiyatla da ilişkisini kurnalıyız. Ülkemizin bir çok yerinde ahi adı geçiyor ya; O adı geçenlerin hepsi edebiyatla alakalıdırlar, şiirler, edebi metinler ortaya koymuş şahsiyetlerdir. Edebiyat aslında, manevi hayatımızın merkezidir. Maneviyat dediğimizde sadece dini anlamamalıyız. Dini anlatmak da edebiyatçıların işidir.  Sanayi, ticaret erbabı da edebiyatın dışında kalmamalıdır. Aslında şunu demek istiyorum; yaptığınız işin edebiyatı olmazsa onu zihinlere yerleştiremezsiniz. Geleceğe aktaramazsınız. Bugün ahiliği konuşuyorsak, ahilik bize ulaşmışsa edebiyattan ötürü de ulaşmıştır.”

Genel Başkan Arıcan: Fütüvvet anlayışını hayatımızın merkezine koymalıyız

1f40e9a8-8184-4248-90f7-777095306fe7.jpg

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da Denizli’de Babadağlılar Çarşısı’nın girişindeki Ahi Evran’dan şu satırları okuyarak konuşmasına başladı.

Besmele çek gir çarşıya, selamı da unutma ha!

Okkayı eksik çekme ha, metreyi kısa tutma ha!

Halka hizmet eylemektir, Hakka hizmet eylemek

İyi belle sen bu sözü, sakın yabana atma ha!

Alış derken veriş derken, ölçü, tartı, satış derken,

Paraya pula tapma ha, insanlığı unutma ha!

TYB’nin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Genel Başkan Arıcan:

“Türkiye Yazarlar Birliği kurulduğu 1978 yılından  itibaren sahasında kültürel hayatımızı tanzim eden faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

1992’den beri iki yılda bir düzenlediği Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni, 1981’den beri devam eden “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”, dilimizin ve kültürümüzün temel metinleri olan; Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’ı Necip Fazıl’ın Çile’si, A.Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’i ve Mevlana’nın ölümsüz eseri Mesnevi okumaları,  Ahlak şûraları, Milletler Arası Şehir Tarihi yazarları kongreleri, Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak ve Tarihî Roman Ve Romanda Tarih bilgi şölenleri, Uluslararası Genç Yazarlar Kurultayları, yazar okulu -yazarlığa hazırlama seminerleri ve Mehmet Âkif Bilgi Şölenleri gelenek haline getirdiğimiz geniş katılımlı faaliyetlerden bazılardır. Sürekliliği olan bu faaliyetlerimizin yanı sıra, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yaparak ülkemizin farklı illerinde tematik etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de; Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hamilik Okulu Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi iş birliği ile “Ahîlik Şûrası” nı düzenliyoruz.” dedi.

Genel Başkan Arıcan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “ Anadolu’da XIII. yüzyıldan sonra ortaya çıkan, İslam coğrafyasında yüzyıllarca uygulanarak kökleşmiş ve derin etkiler meydana getirmiş, birçok İslam ülkesinde benimsenip yayılan, barındırdığı değerler manzumesiyle bugün yalnızca bu toprakların insanına değil; tüm insanlığa barış ve kardeşlik mesajları veren Fütüvvet anlayışını hayatımızın merkezine koyduğumuzda insanımız kâmil bir hale gelmiş,  sosyal yaşantımızda hep yükselmişiz.”

 “Ülkemizin, kültürün, sanatın, edebiyatın, verimliliğin, üretimin ve şefkatin öne çıkacağı  yeni bir yüz yıla hazırlandığı bugünlerde Ahiliğin temelini ve düşünce yapısını oluşturan Fütüvvetnâmelerdeki öğreti felsefesini farklı açılardan ele alarak çok daha iyi anlamamız, yorumlamamız ve uygulamamız gerekir diye konuşan Arıcan, şûranın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış programında; OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Hamilik Okulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Albayrak, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,  Ahi Evran Anadolu Müteşebbisliği Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Hacı Bayram Bulgurlu da konuştu.

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hamilik Okulu Vakfı, Ostim Teknik Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği

Haberin tamamı için: https://www.youtube.com/watch?v=l9FwsJ_MWPE

Bu haber toplam 722 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim