• İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C

TYB Başkanı Arıcan’dan dünya liderlerine çağrı: “Sadece Filistin değil Ortadoğu için tehdit oluşturan İsrail’in saldırılarını durdurun”

TYB Başkanı Arıcan’dan dünya liderlerine çağrı:  “Sadece Filistin değil Ortadoğu için tehdit oluşturan İsrail’in saldırılarını durdurun”
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Gazze Çalıştayı’nın sonuç bildirisi TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım tarafından açıklandı.

TYB Genel merkezinde, Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Enes Kala ve Dr. Öğr. Üyesi Nuri Salık ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Arıcan:

 “İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik ilk saldırıları başlattığında kullanılan silahlar ve sivil halka yönelik katliamları da dikkate alarak, konunun aciliyetini binaen İsrail’i kınama bildirisi hazırlamıştık. Edebiyat dünyasından yazar, şair, akademisyen ve düşünürlerin imzaladığı bu bildiri de; “İsrail’in Soykırım Siyaseti Dünyayı Karanlık Bir Sona Sürüklüyor! Gazze’de tarihin en zalim katliamı gerçekleşiyor. Filistin halkı aç, susuz ve elektriksiz bırakılıp üzerlerine fosfor bombaları yağdırılırken emperyalist devletler İsrail’in yanında saf tutup katilleri alkışlıyor.  Siyonist teröristler, “Artık Filistin’de okullar olmayacak, çünkü çocuk kalmayacak orada!”diye çığlıklar atarken, İsrail uçakları çocuk hastanelerini bombalıyor.” İfadelerini kullanmıştık. “dedi.

İnsanlık ölüyor, dünya izliyor

Gazze'deki durumun korkunç olduğunu ve soykırımın dünya için ahlaki bir çöküş olduğunu belirten Arıcan,  “7 Ekimden bu yana geçen zamanda; İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden katliam yapmaya devam ediyor. Tarih elbette işgalci, katliamcı İsrail’i “insanlığın yüz karası notuyla yazacak” ama, yaşanan bu soykırıma göz yuman, destek veren, görmemezlikten gelenleri de yazacak. Ülkemizin yazarları olarak; dünyanın neresinde olursa olsun; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapılmaksızın herkesin yaşama hakkı ve kişi özgürlüğünün olması gerektiğine inanıyoruz.

Dünya liderlerine mektup yazacağız

Bu anlayışla; Zor günlerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, yaşanan olayları müzakere ederek değerlendirilmek amacıyla;  akademisyenler, yazarlar, tarihçiler, gazeteciler ve Ortadoğu üzerine çalışmalar yapan bilim adamlarının katıldığı “Gazze Çalıştayı” düzenledik ve bu çalıştayın sonucunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca,  İngilizce, Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca ve İbranice dillerine çevrilen çalıştay sonuç bildirisini; Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları başta olmak üzere dünya liderlerine bir mektup ekinde göndereceğiz. Mektupta; sadece Filistin'de değil bütün Ortadoğu ve dünya için bir tehlike ve tehdit oluşturan İsrail’in saldırılarını biran evvel durdurması için girişimlerde bulunmalarını isteyeceğiz.” Diye konuştu.

Basın toplantısında “Gazze Çalıştayı” sonuç bildirgesini Doç. Dr. Muhammet Enes Kala açıkladı.

Çalıştayın tam metnini yayınlıyoruz.
Bildiriyi PDF formatında okumak için tıklayın...

GAZZE BİLDİRİSİ

İsrail’in Gazze’de açıkça bir soykırım suçu işlediği, insan haklarını çiğnediği, uluslararası hukuku ve dünya barışını temin etmek için inşa edilen uluslararası kurumları tanımadığı bir durumla karşı karşıyayız. İsrail, Gazze‘ye karşı toplu cezalandırma yapmakta ve bilinçli şekilde sivilleri hedef almaktadır. Hastaneler bombalanmakta, okullar ve üniversiteler yıkılmakta, gazeteciler, doktorlar, yardım gönüllüleri, avukatlar, öğretmenler, yazarlar ve sanatçılar özel hedef seçilerek öldürülmektedir.

Gazze’de olanlar insan hakları adına büyük bir utançtır.

Bununla birlikte hiçbir beşeri güç İsrail’in saldırılarını engelleyememektedir. ABD ve müttefikleri geçtiğimiz yedi ayda 35.000 sivil ölmesine rağmen İsrail’i açık şekilde desteklemekte ve suçlarına ortak olmaktadır. Hukuk ve uluslararası denetleyici kurumlar bu vahşet karşısında yetersiz kalmaktadır. Gazze’de olanlar insan hakları, demokrasi ve dünya barışı adına büyük bir utançtır.

7 Ekim 2023 sonrasında meydana gelen olayların açık tanıklarıyız. 30 Mart 2024 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği çatısı altında akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, edebiyatçılar, hukukçular ve öğrencilerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdik. Türkiye ve dünya kamuoyuna insanlık ve geleceğimiz için bu saldırılar karşısında sessiz ve kayıtsız kalmamaları çağrısında bulunuyoruz.

Dünya Kamuoyuna ve Birleşmiş Milletlere

1.       Gazze’de olanlar İsrail’in kendini savunmak için giriştiği bir mücadele değildir; aksine yayılmacı bir zihniyetle Gazzelileri sürmek ve orayı işgal etmektir. Bunu yapmak için dünya kamuoyu propaganda ve yalan haberlerle yanıltılmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için Filistinliler insan-dışılaştırılırken siyonizmi perdelemek için tüm Yahudi inancı da istismar edilmektedir.

2.       Gazze’deki orantısız saldırılar ve soykırım, İsrail’in varlığını sorgulanır hale getirmekte ve gelecekte engellenmesi zor daha büyük çatışmaların altyapısını oluşturmaktadır.  Bu sürece derhal müdahale edilmesi, İsrail’in denetimsiz ve hukuk tanımaz eylemlerinin durdurulması ve 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması şarttır.

3.       Yadi ay içinde sekiz binden fazlası çocuk olan otuz beş bin sivilin İsrail ordusu tarafından öldürülmesi karşısında uluslararası denetleme mekanizlarının yetersiz kalması ve üstelik savaşı bitirme gücü olanların İsrail’e destek vermesi, dünya kamuoyunun politik rasyonaliteye ve dünya barışına olan inancını derinden sarsmıştır. İnsan hakları, demokratik değerler, hukukun üstünlüğü, barışın korunması ilkeleri yara almıştır.  Uluslararası toplumu bu zemini yeniden inşa etmeye çağırıyoruz.

4.       BM Güvenlik Konseyi’nin 25 Mart 2024 tarihli ateşkes tasarısının uygulanması, Gazze soykırımının durdurulması ve Filistin’de tam barışın sağlanması için uluslararası kamuoyunu İsrail’i ve destekleyicilerini ekonomik ve siyasi boykota davet ediyoruz.

5.       Bu gerekçelerle Türkiye Yazarlar Birliği, BM Güvenlik Konseyi’nden uluslararası barışı tehdit eden İsrail’in suçlarına ortak olmamasını, derhal ateşkes sağlamasını ve uluslararası barış gücünü harekete geçirmesini talep ediyoruz.

6.       BMGK’nın sorumluluk almaması halinde, Türkiye Yazarlar Birliği olarak, insan haklarına duyarlı ülkelerden müteşekkil bir üst koalisyonun oluşturulması ve bu koalisyonun bir barış gücü tesis ederek harekete geçirilmesi gerektiğini ilan ediyoruz. 

 

Siyasi  alanda yapılacaklar:

1.       Filistin meselesine hassasiyet gösteren tüm ülkelerin Gazze’ye ortak askeri yardım gemileri göndermesi konusunda inisiyatif almasını istiyoruz.

2.       Hamas’ın terör örgütü olarak gösterilmeye çalışılarak siyaset-dışılaştırılmaya maruz bırakılması ve buna karşı tüm politik değerleri ihlal eden İsrail’in meşru bir politik güç olarak görülmesi, bölgedeki barışı imkansız hale getirmektedir. Hamas, İsrail vahşeti karşısında demokratik siyasete açık olduğunu tüm siyasi tarihi boyunca açıkça göstermiştir. Hamas’ın Gazze ve Filistin halkının meşru temsilcisi olduğu kabul edilmelidir.

3.       Filistin Devleti’nin tüm dünya devletleri tarafından tanınması için uluslararası destek grupları oluşturulmalıdır.

4.       Çift vatandaşlık taşıyan ve Filistinlilere karşı suç işleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılmasını talep ediyoruz.

 

Akademi/eğitim alanında yapılacaklar:

1.       Türkiye’deki ve yurt dışındaki akademik literatüre hâkim olan Siyonist dilin terk edilmesi için ortak bilinç güçlendirilmelidir.

2.       Üniversitelerde Filistin meselesine dair farkındalığı artırmak için seçmeli dersler konulmasını, Filistin konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların özellikle teşvik edilmesini,

3.       YÖK’ün, İsrail’e karşı akademik boykot başlatmasını ve İsrail üniversiteleriyle yapılan iş birliklerinin askıya alınmasını,

4.       İsrail propaganda birimininin (haspara) kamuoyunda yaydığı yalan bilgilere (Yahudilere toprak satıldığı, Türklerin arkadan vurulduğu vb.) karşı konulmasını, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tarih müfredatları gözden geçirilerek Filistin ve Türkiye tarihi konusundaki bilgilerin dekolonize edilmesini,

5.       İsrail’in kontrolsüz saldırılarına ve yaptığı soykırıma karşı durarak öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğretim elemanlarına Filistin davasına destek veren ülkelerin akademilerinin kapılarının açılmasını,

6.       Batı dünyasının yekpare olarak Filistin’in karşısında yer aldığına dair sahte imajlara karşı dikkatli olunmasını, Filistin’in haklı davasını destekleyen batılı akademisyenlerin, mütefekkirlerin ve sanatçıların olduğunun unutulmamasını, bu fikirlerin daha görünür kılınmasını talep ediyoruz.

 

Medya alanında yapılacaklar:

1.       7 Ekim’den sonra 136 gazeteci İsrail tarafından bilinçli olarak öldürülmüştür. Bu durum, basın dokunulmazlığı ilkesinin ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Öldürmek suretiyle susturulmak istenen basına karşı işlenen suç, dünya kamuoyunu sağlıklı şekilde bilgilendirme görevine sahip olan tüm basın ordusu tarafından dünyanın her tarafında güçlü şekilde protesto edilmelidir. 

2.       Medya terminolojisi Siyonist etkiden ve asimetrik anlamlardan mutlak surette arındırılmalı, Siyonizmin ırkçılığın ve ayrımcılığın bir türevi olduğu öne çıkarılarak vurgulanmalıdır.

3.       Gazze’de şehit olanlara ölüm istatistiği yaparak değil herbirinin hayatları, geleceğe dair hayalleri, hikayeleri, aileleri ve dostları ile anıları, mutlu olmayı hak ve hayal ederken İsrail ordusu tarafından nasıl öldürüldükleri habere ve belgesele dönüştürülmelidir.

4.       Müslümanların anti-semitik olmadıkları; bunun bir batı kamoyu meselesi olduğu; Müslüman dünyadaki tepkinin İsrail’in vahşetine karşı insani ve medeni bir duruş olduğu anlatılmalıdır.

5.       Kullanılan dilin olup biteni hatalı ifade etmemesi önemlidir. İsrail saldırılarını bir Müslüman-Yahudi çatışması şeklinde göstermek Siyonist bir propagandadır. Bu nedenle hangi inanç, mezhep veya ideoloji olursa olsun İsrail’in soykırım hamlesi karşısında Gazze dostluğu göz ardı edilmemelidir.

6.       İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden ve insanlık vicdanını yaralayan saldırıları tüm dünya üzerinde anti-semitizmin yayılmasına sebep olmaktadır. Gazze’de Siyonist İsrail’in zulmünün sürmesi, anti-siyonist Yahudilerin de huzursuz olmasına yol açacaktır.

7.       Türkiye’de başlatılan ve uluslararası kamuoyunda hızla yayılan sahte haberlere karşı dikkatli olunmalı, bölgede güçlü bir Türkiye imajının söz konusu haberlerle zayıflatıldığı konusu dikkatlerden kaçırılmamalıdır. 

Kültür ve Edebiyat alanında yapılacaklar:

1.       Edebiyatta Türkler ile Araplar arasındaki tarihi bağları tekrar güçlendirecek eserler kaleme alınmalıdır.

2.       Filistin direniş edebiyatının Türkiye’de geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir.

3.       Sanatın direnişin en önemli enstrümanlarından birisi olduğu unutulmamalı. Sanatlarıyla insanlığın vicdanına seslenen Filistinli sanatçıların sanat eserlerinin yaygınlaştırılması için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

4.       Filistin’in mücadelesine destek vermek için kültür alanı, tüm unsurlarıyla devreye sokulmalıdır. Filistin direnişini unutturmayacak ve yaşanmakta olan mezalimi anlatacak, hafızalarda taze tutacak filmler ve diziler çekilmeli, sanat enstrümanları devreye sokulmalıdır. 

Sivil Toplum alanında yapılacaklar:

1.       Boykot faaliyetlerinin İsrail terörizmine karşı en etkin yollardan biri olduğu mütalaa edilmiştir. Bu çerçevede, boykot faaliyetleri yaygınlaştırılarak ve sürekli hale getirilerek devam ettirilmelidir.

2.       Boykotun, İsrail destekçisi şirketler tarafından piyasaya sürülen malların protesto edilmesi kadar, bu mallara alternatif daha güçlü ürünler üretmek, bu mallara pazar alanları açmak da olduğu unutulmamalıdır.

3.       Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren ve Filistin meselesi konusunda hassasiyet gösteren sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliği artırılmalıdır.

4.       BM bünyesinde sivil toplum aktivizmi canlı tutulmalı, BM Evrensel Periyodik İnceleme süreci kapsamında BM’ye akredite olan sivil toplum kuruluşları, İsrail ülke incelemesinde Gazze Soykırımına yer vermeleri hususunda desteklenmelidir.

Haber: Mahmut Erdemir

Fotoğraf: Mustafa Ekici

img_2742.jpg

Bu haber toplam 1028 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim