TYB Ankara Şubesi Başkanı Mehmet Sait Uluçay, yazar-öğrenci buluşmasını değerlendirdi

TYB Ankara Şubesi Başkanı Mehmet Sait Uluçay, yazar-öğrenci buluşmasını değerlendirdi
“Genç şair-yazar adayları için ilk adım oldu”Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi, Mamak Belediye Başkanlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘yazar-öğrenci buluşması’ programları gerçekleştirildi.

 Mamak İlçesi sınırları içinde yer alan çeşitli Anadolu liselerinde gerçekleştirilen ve iki gün süren programlarda TYB Ankara Şubesi üyesi şair ve yazarlar edebiyat ve yazarlık üzerine söyleşiler yaptılar.

 Mamak/Akdere Anadolu Lisesi’nde ‘yazar -öğrenci buluşmaları’ programına katılan Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı, Yazar ve Şair  Mehmet Sait Uluçay, sözlerine kültürel ve sosyal etkinlikler alanında marka olmuş, Mamak Belediyesi ile böyle bir etkinliği birlikte gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Uluçay, TYB’nin kuruluşu, ulusal ve uluslararası yaptığı edebi ve kültürel faaliyetleri  özetleyerek, edebiyat, yazarlık yolculuğunu, okur yazar ilişkileri ve yazı yazmanın önemini anlattı.

Şair-yazar Mehmet Sait Uluçay, öğrencilere yazarlık hikayesini ve biyografisini kısaca şöyle paylaştı “Sizlerin yaşlarında, yazmak güzel bir şeydi benim için. Keyif alarak bir deftere kaydettiğim o yazıları halen saklıyorum. Her şey hocamızın arzusuyla yönettiğim bir duvar gazetesiyle başladı edebiyatla yolculuğum. Birtakım gazete ve dergilerde çalıştım. 42 yıl kamu hizmetinde bulundum. Şu anda Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanlığını yürütüyorum.”

Edebiyatın, düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik ve güzel duygular uyandıracak şekilde, dil vasıtasıyla, söz ve yazıyla anlatmayı amaç edinen bir sanat dalı olduğunu anlatan Uluçay, şunları söyledi:

 “Bu bakımdan bir gazete haberinden sanat değeri taşıyan hikâye, roman, deneme, şiir, fıkra türüne kadar her türlü yazı bir edebiyat ürünüdür. Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele aldıkları her şey, edebiyatın konusunu oluşturur. Edebî eser, okuyanı etkilemelidir. Anlatımı güzel, düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır. Konusu; ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır. Eser estetik ölçüler içinde, belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır.”

Gençliğin edebiyatla ilgisini ve yazarlık konusundaki görüşlerini aktaran şair-yazar Uluçay, “Bugün itibariyle gençler, farkına varmadan haz ve hızın tesiri ve baskısı altında kalmaktadır. Edebiyat, bir meselesi, bir derdi olanların işidir. Hayata dair, insana dair, doğaya dair, memlekete dair söyleyecek sözü olanların işidir. Yazar, tamamen soyut ve insani olan bir işle uğraşır. Kişinin kendisine rücu etmesini sağlar. Yazar, kalbi ile ilgilenir, insanlara kalplerinin adresini verir... Usta bir yazarın toplumu geliştirme ve dönüştürme misyonu vardır. Sosyal ve kültürel hayatımıza zenginlik katar. Yazarların eleştirel bir bakışı vardır. Olayları sorgular, tahlil ve analiz eder. Yazarın bir meselesi var ve bu meselelerin takipçisi için didinir dedi.” dedi.

 

Okumak için zamanınız yoksa, yazmak içinde zamanınız yoktur

 

“Siz gençlerin, hayata dair söyleyecek sözünüz, güne, çağa ve yarına not düşürme, geleceğe mesaj verme, iddianız eğer varsa çok çok okumalısınız ve yazmaktan asla kopmamanız gerekir. Bu işe, şimdiki yaşlarınızdan itibaren başlamalısınız. Yazarlık yolculuğuna başlayanlar, bu yolda yol kat etmeleri için yazmaktan korkmamalı ve bolca klasik eserlerden beslenmelidirler.” tavsiyelerinde bulunan Uluçay, edebiyatın ilk gençlik ve ergenlik dönemi ve kişilik oluşturması üzerindeki etkisinin de çok büyük olduğunu belirterek konuşmasını şöyle devam ettirdi “Şu anki gençlerin çağı, bilgisayar çağıdır. Sanal dünyadan doğal ve fıtri olana yaklaşmak gerekir.

Bunun yolu bir gençlere sohbeti sevdirmektir. Çocuklar bugün sohbetten uzak yaşamaktadır. Şimdi gençler kiminle sohbet ediyor; cep telefonlarıyla, televizyonlarla, bir takım ideolojilerle ve çarpık felsefi akımlarla gençlerimiz sohbet ediyor. Fakat anne baba, komşu, arkadaş sohbetleri ile gençlerimizi tanıştırmak gerekli. Bu sohbetler gençlerimizin kişilik oluşumları için de çok önemlidir. Sayın Öğretmenlerimiz edebiyata müsait bir gönül yapısı oluştururlarsa gençler neyi ne şekilde alacaklarını bilirler.

Yazar olmak isteyenlerin kelime hazinesinin zengin olmasının en önemli unsur olduğunu belirtmem lazım. Yazarlığın ilk şartı kelime hazinesini genişletmektir. Bunun için yanı başınızda bir sözlük ve imla kılavuzunu hazır bulundurmalısınız. Günlük tutmanız, yazmayı her gün devam ettirmeniz, alışkanlık haline getirmeniz gerekir. Edebiyat uğraşısı gelir geçer bir heves olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Bütün bir hayatı kapsar. Israr ve devamlılık şarttır.”

“Okumak için zamanınız yoksa, yazmak için de zamanınız yoktur” tespitini gençlerle paylaşan Uluçay, “Her türden eserlere okuma listenizde yer verin. Okuduklarınızı analiz edin. Örneğin kitapta herhangi bir kurgu hatası var mı, karaktere ne gibi özellikler eklenebilirdi, duygular tam olarak yansıtılabilmiş mi, kitapta neler eksiklik olarak kabul edilebilir? Bu ve bunun gibi soruları kendinize sorarak eleştirel bir bakış açısıyla kitabı analiz edebilirsiniz. Yazdıklarınızı, fikirlerine güvendiğiniz kişilere okutun. Yazdığınız bir şeyin hiç tanımadığınız kişiler tarafından okunması ve dönüş yapılması sizi motive edecektir. Kurslara ve atölyelere katılın. Edebiyat mahfillerine uğrayınız. Buralarda yapılan sohbetlere katılınız.

Edebiyat sohbetlerinin yapıldığı, yazılan şiir ve metinlerin okunduğu, tartışıldığı ve eleştirilerin yapıldığı yerlere Edebiyat mahfilleri denir. Bizim gençlik döneminde edebiyat sevenler ilk dönemde kahvelerde toplanılır, edebiyat, sanat, kültür sohbetleri yapılır, büyüklerimizden öğütler alırdık. Şimdi bu işlevi, Çeşitli dernekler ve vakıflar üstlenmiştir. Bilhassa Kitap Cafeler büyük bir işlev görmektedir.” şeklinde tavsiyelerde ve önerilerde bulundu.

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerini değinen şair-yazar Uluçay, “Sanat Allah ile insan arasındaki engelleri aşma çabasıdır.  Bu çabayı gösteren herkes sadece sanat yapmış olmakla kalmaz. Aynı zamanda tefekkür ve metafizik duyguların, hissiyatın zenginleşmesini sağlamış olur.” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Memiş Okuyucu, dil, anlama ve anlamlandırma üzerinde durdu

Eğitimci-yazar Memiş Okuyucu, Çağrıbey  Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okuyucu, eğitim sistemimizin kuruluş temellerinde, bilmekle alakadar bir kavram olan maarifin, milli ruha ve milli tarihe dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, “Anlamak ve anlamlandırabilmek  için çok iyi Türkçe bilen ve konuşan, tarih şuuruna sahip nesillere ihtiyaç var” dedi. Anadolu liselerinin ülkemizin seçme çocuklarına gelecek eğitimi veren okullar olduğunun altını çizen eğitimci-yazar Memiş Okuyucu, “Çok okuyan, temel metinlerimizi yorumlayabilen, şahsiyet sahibi gençlerimizle ülkemizin geleceğini kuracağız. Buna yönelik kalem çabası olan bir yazar olarak dünyayı doğru anlamak ve anlamlandırmak üzere bir yazma hikayesine sahibim. Bunun için de 'olmak ve bilmek' için okumalar yaparak düşünce alanımı zenginleştirmek cehdindeyim.” şeklinde konuştu.

 Çoklu öğrenme ile mamül fikirler oluşturmanın, maarif alanındaki tefekkürü zenginleştirdiğini anlatan eğitimci-yazar Memiş Okuyucu gençlerle söyleşisini şöyle sürdürdü “Bunun için 'her gün bir yeni şey yazma, her gün bir yeni okuma' prensibini kendimde ideal haline getirip uygulamaya gayret etmekteyim. Biyografiler ve bilim tarihi özel okuma alanlarımı teşkil etmekte. Farabi ilim de nasıl yükseldi? İbn-i Sina kitaplarını nasıl kaleme aldı? Edison'un elektriği bulma deney ve metotları nelerdir? Bunun gibi pek çok hedefine ulaşmış ilim hikayesi benim düşünme alanlarımı besledi. Ülke eğitiminin görevi; ülke çocuklarını ruh, düşünce ve beden olarak, milli kültür temelinde, milli ülkülerle ve teknoloji tabanlı olarak olgunlaştırmak ve yükseltmektir.”

 Bir başka eğitim hedefinin, anlam alanlarımızı kendi köklerimizden besleyerek, dilimiz Türkçe'yi en az cumhuriyet dönemi metinlerini anlayabilecek bir nitelikte öğrenmek olduğunu vurgulayan eğitimci-yazar Memiş Okuyucu, söyleşisini şöyle tamamladı “Dilimizi, tarihimizin bütün zenginliklerini anlayacak, asrın sonunda ülkemizin küresel iyilik ideallerine hizmet edecek  nitelik ve donanımla  çocuklarımıza öğretmek,  eğitim sistemimizin en temel görevlerindendir.  Ülkemizin parlak zekâlarına; muhakemesi yüksek, dünyayı kavrama ve anlamlandırma kapasitesi gelişmiş nesiller haline getirmek de milli eğitimin öncelikli hedeflerinden birisidir.’’

Dr. Şemsettin Küzeci, Irak’taki Türk Edebiyatı hakkında bilgi verdi.

TYB’nin yazar-öğrenci buluşması projesi Salman El-Farisi Lisesi’nde ilgiyle karşılandı.  TYB Ankara Şubesi Projesi’nin ‘yazar-öğrenci buluşması’ kapsamında Kerküklü  yazar Dr. Şemsettin Küzeci, Ankara’nın Mamak ilçesine Salman El-Farisi İmam Hatip lisesi’nde  öğrencilerle bir araya geldi. Okul müdürü Murat Kaya tarafından karşılanan ve idare heyeti ile kısa bir sohbet eden yazar Küzeci, 11. Sınıf öğrencileriyle  edebiyat söyleşisi yaptı. Bir saat süren söyleşide Dr. Şemsettin Küzeci,  kendi biyografisi ve eserleri hakkında bilgi verdi.  Öğrencilere Irak’taki Türk edebiyatı ve çalışmaları hakkında örnekler veren yazar Dr. Küzeci, gençlere kitap okumaları ve yazı denemeleri yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Kendi tecrübesinden  yola çıkarak yazarlığa  ilk adımın nasıl atılacağını, yazarlığın püf noktalarını anlatan Dr. Küzeci, soruları cevapladı. Dr. Küzeci, söyleşinin sonunda 50 adet kitap imzalayarak okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilere takdim etti. 

Hamit Gök, eleştirilerden korkulmaması gerektiğini anlattı

 Yazar-şair Hamit Gök, yazar-öğrenci buluşması kapsamında Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Yazar-şair Gök, yazar-öğrenci buluşmasından bir gün önce okul yöneticileri ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile tanıştı ve sohbet etti.

25 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.45’te Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşan yazar-şair Hamit Gök,  öğrencilerle buluştu ve söyleşi yaptı. Söyleyişi öğrencilerden tarafından Hamit Gök’ün biyografisinin takdimi ve bir şiirinin okunmasıyla başladı. Yazar-şair Hamit Gök’ün biyografisinin ve bir kitabının resminin perdeye yansıtıldığı görüldü.

Söyleşide şairlik ve yazarlık çalışmaları hakkında bilgi veren Hamit Gök, kitaplarının hayat hikâyesini anlattı. Şairliğin ve yazarlığın bazı püf noktaları, yazmanın engelleri konusunda gençlerle tecrübelerini paylaştı. Yazdıklarının eleştirilmesinden ve beğenilmemesinden korkmamalarını gençleri tavsiye eden Hamit Gök, söyleyişinin son bölümünde gençlerden gelen soruları cevapladı. Söyleşi okul müdürünün Hamit Gök’e hediye takdimi ile son buldu.

Nezih Yıldırım, kitaplarını imzaladı

Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan şair-yazar Nezih Yıldırım, gençlerle ‘yazarlık nedir ve şair nasıl olunur’ üzerine söyleşi yaptı. İster şiir ister düzyazı olsun eser yazmanın zor olmadığının altını çizen Yıldırım,  önemli olanının başlamak olduğunu, yazmaya başladıktan sonra arkasının mutlaka geldiğini anlattı. Söyleşiden sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan şair-yazar Yıldırım, okul müdürü ve edebiyat öğretmenine son çıkan kitabını, öğrencileri de şiir kitabını imzaladı.

İbrahim Eryiğit’in şiir ve matematik söyleşisi ilgi çekti

TYB Ankara Şubesi, Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yazar-öğrenci buluşması kapsamında şair-yazar-matematikçi İbrahim Eryiğit, Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi öğrencilerine “Matematik ve Şiir” başlıklı konferans verdi.  Okulun Konferans Salonunda, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 10:30’da başlayan konferansa 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 120 öğrenci katıldı. Eryiğit’in yaklaşık bir saat süren konuşması, salonda bulunan öğrencilerce son derece ilgi ve coşkuyla dinlenildi.

Konuşmasında, matematik ve şiirin aslında tek bir bütünün iki ana parçası olduğunu anlatan Eryiğit, verdiği örneklerle de öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Öğrenciler tarafından sıkça sorulan, “Günlük hayatta matematik ne işimize yarayacak?” şeklindeki soruya, içinde yaşadığımız ortamlarda ve doğada yer alan örnekleri aktaran Eryiğit, matematik ve şiirin her alandaki benzerliğini örneklerle öğrencileri bilgilendirdi. Divan şiirinde kullanılan aruz ölçüsünün tamamen matematik formüller gibi olduğunu, şairlerin ve matematikçilerin yaşantılarının ve ortaya koydukları ürünlerin ortaya çıkma süreçlerindeki benzerliğe dikkat çeken Eryiğit, ünlü şairlerin matematikle ilgili şiirlerinin, bu tezine çok güzel örnekler olduğunu şairlerin şiirlerinden dizeler okuyarak konuşmasına renk kattı. İnsanların sayısal-sözel şeklinde ayrılamayacağını da özel olarak belirten Eryiğit, konferansın son yarım saatinde öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Konferansın bitiminde, dört öğrenci İbrahim Eryiğit’in matematikle ilgili birer şiirini okudu. Okul Müdürü İsa Koç ve Müdür Yardımcısı Zekiye Özer tarafından karşılanan Eryiğit, öğrencilerin sevgi dolu yoğun tezahüratları eşliğinde okuldan uğurlandı.

Yazar Güneş, Gülveren Anadolu Lisesi’nin örnek uygulamalarını anlattı

TYB Ankara Şubesi, Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yazar-öğrenci projesi kapsamında Gülveren Anadolu Lisesi’nde söyleşi gerçekleştiren Vedat Güneş, mizah yüklü bir söyleşi yaptı.

Söyleşi yaptığı Gülveren Anadolu Lisesi’nde edindiği gözlemlerini aktaran yazar Vedat Güneş, “Okulda teneffüs zili yok. Öğretmen ve öğrenciler zamanı kendileri uyguluyorlar. Müzik aletlerinin olduğu bölümde birden fazla saz, gitar, piyano gibi müzik aletleri var. Öğrenci ve öğretmenler gerek teneffüste, gerekse evlerine götürüp kullanma imkânları var.  Yani ‘Al Götürür, Çal Getir’ modeli işliyor. “dedi.  Güneş, ‘yanlış anlaşılmasın, al götür, çal götür değil, çal ve getir’ modeli diyerek espiri yaptı.

  Gülveren Anadolu Lisesi’nde  düzenli okuma saatleri yapıldığını, öğrencilerin okul kütüphanesindeki kitapları alıp okuduktan sonra geri getirdiklerini anlatan yazar Vedat Güneş, “Her katta SORUN ÇÖZELİM MASASI ile ilk etapta sorunlar buralarda paylaşılıp çözüm yolları aranıyor.” şeklinde gözlemlerini anlattı.

Yazar Güneş, sözlerini okul müdürü Suat Acar’ı öğrencilerini ve öğretmenlerini sosyal hayatın içine çeken projeleri dahil etmesinden dolayı kutladı ve bu sürecini kendisini dahil ettiği için ayrıca teşekkür etti.

İyi bir tecrübe paylaşımı oldu

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi, kültür odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ‘yazar-öğrenci buluşması’ projesini yorumlayan TYB Ankara Şubesi Başkanı yazar-şair Mehmet Sait Uluçay, “Bu sosyal proje genç şair ve yazar adayları için ilk adım oldu. İnşallah şair ve yazarlık atölyeleriyle yazarlık yolunda yeni adımlar atacaklar. Aynı zamanda edebiyat alanında iyi bir tecrübe paylaşımı oldu. Öğrencilerimizin yoğun ilgi göstermeleri, gelecek adına yazarlarımızı umutlandırmıştır.  Devamı gelecek inşallah. Mamak Belediyemizin kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarına verdiği değer ve katkılara müteşekkiriz. Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse, Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Düğmeci Bey’e, Kültür Müdürlüğü Personeline, Milli Eğitim Müdürü ve değerli Okul Müdürlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

6d1dc364-27c3-4747-ac2d-a1bf39cab12h8-002.jpgh9.jpgh12-001.jpg

Bu haber toplam 624 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim