Ahmet Şenol'dan yeni eserler

Ahmet Şenol'dan yeni eserler

“DENİZ VE TEKNE TERİMLERİ DERLEMESİ”

Kitabı 2022 de E-Kitap olarak yayınlandı.

                                            1-111.jpg     

 “..Ülkemizin  üç tarafı denizlerle çevrili, 8.333 km uzunluğundaki kıyı şeridine sahiptir. Deniz ve teknelerle ilgili bilgileri öğrenmek, amatör araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla, deniz ve teknelerle ilgili terimleri hazırlarken, bilinenleri tekrar etmek, başucu kitabı şeklinde olmasını sağlamak için”, bu derleme çalışması hazırlanmıştır.

“Deniz ve teknecilik meslek grubuna ait olan sözlü halk kültürü ürünleri, dil, giyim tarzı, iş için gerekli teknik ve bilgi, meslek hakkında oluşan duygu ve düşünceler, toplumsal yapıyı oluşturan önemli bir parçayı ve bireyin kimliğini gözler önüne sermesi bakımından, son derece önemlidir. Kadın denizcilerin folkloru da genel olarak, Halk Kültürü alanında, özel olarak ise meslek folkloru kapsamında özel bir alanı ifade etmektedir.”

Ahmet Şenol tarafından hazırlanan “Deniz ve Tekne Terimleri Derlemesi” 2022 yılında Talebe.com yayınevince E-Kitap olarak, 90 sayfa, 2022 yılın da yayınlandı.

“GENEL TERİMLER DERLEMESİ”

Kitabı 2022 de E-Kitap olarak yayınlandı.

                                                     2-097.jpg

Derlemeler, “..İnsanların günlük yaşamında, arkadaş hayatında, aile ve iş hayatında, herhangi bir hadise karşısındaki ilişkilerini, tecrübelerini bizlere aktaran, kılavuz şeklindeki kalıplaşmış sözcüklerini aktaran metinler olup, kalıplaşmış, değiştirilemeyen, insanlığın ortak malı olarak herkes tarafından kullanılan eserlerdir..”

            Derlemeler “insanların çeşitli konularda, uzun denemelere dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgece düşünce ya da öğüt olarak ifade eden ve kalıplaşmış biçimleri bulunan, kamuca benimsenmiş özlü sözler olan, biçim yönünden diğer yazı türlerine göre farklı özellikleri var olan,  öykü, roman, şiir, deneme gibi yazı türleri, pek çok cümlenin bir araya gelmesi ve anlam yönünden bütünleşmesiyle oluşan terimleri bünyelerinde barındırırlar.”

Ahmet Şenol tarafından hazırlanan “Genel Terimler Derlemesi” 2022 yılında Talebe.com yayınevince E-Kitap olarak, 263 sayfa, 2022 yılın da yayınlandı.

“..HALK KÜLTÜRÜ VE ETNOGRAFYA TERİMLER ANSİKLOPEDİSİ..”

Kitabı 2022 de E-Kitap olarak yayınlandı.

                                            3-028.png

Ahmet Şenol’un hazırlamış olduğu  Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri Ansiklopedisi, kendi alanında büyük bir boşluğu doldurarak, bu alanda çalışma yapacaklara kaynak oluşturacak niteliktedir.

Bu alanda yapılan araştırmalar ve çalışmaların toplumlar için ne kadar önemli belgeler ve bilgileri ortaya çıkardığı gerçeğini göz ardı etmeden, Halk Kültürü Araştırmacısı-Yazar-Şair Ahmet Şenol, “Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri Ansiklopedisi” isimli 405 sayfadan oluşan çalışmayı 2022 yılında ortaya çıkarmıştır.

Açıklamalı Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri Ansiklopedisi; “Türk Halk Kültürünü tanıtan, kelime ve kavramlardan meydana gelen, örnekli açıklamalar içeren bir çalışma olup, bu alanda (Terimler ansiklopedisi) daha önce benzer bir çalışma daha yapılmamış olması, Halk arasında bilinen, kültürümüze kazandırılamayan, unutulmaya yüz tutmuş binlerce  kelime ve kavramın Türk dilindeki kullanışlarıyla birlikte kayıt altına alınması, Kayıt altına alınan, uzun uğraşlar sonucu bir araya getirilen bu çalışmanın kitaplaştırılmak suretiyle gelecek nesillere taşınması, Türk Halk Kültürünün ne denli köklü ve zengin olduğunu yazılı metinlerle ortaya koyulması, Halk kültürümüzdeki çeşitliliği göz önüne alırsak; halk bilimi, etnoloji, müzik, giysi, sahne, hareket, makyaj, folklor, minyatür gibi tüm bu alanları içine alan kapsamlı bir çalışma, kültürümüz açısından elzem olmuştur..”

Ahmet Şenol tarafından hazırlanan “Halk Kültürü ve Etnoğrafya Terimleri Ansiklopedisi” 405 sayfa, Talebe.Com yayınevince, 2022 yılında E-kitap olarak yayınlandı.

“..Ethnographia Of Folklore And Ethnographia  Terms.”,

(Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri  Ansiklopedisi)

Kitabı 2022 de E-Kitap olarak yayınlandı.

                                       

Ahmet Şenol’un   hazırlamış olduğu, “.The .Ethnographia Of Folk Culture And Ethnographia  Terms.”, Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri  Ansiklopedisi ( Kübra Kapçak,  Ali Taha Övez, Nazar Gülçin Aydüz  tarafından tercümeleri yapılmış), 2022 yılında İngilizce basımı olan, 445 sayfa, Talebe.com yayınevince, E-Kitap olarak yayınlandı. Eser, kendi alanında büyük bir boşluğu doldurarak, bu alanda çalışma yapacaklara kaynak oluşturacak niteliktedir.

Halk bilimi, etnoloji, antropoloji, felsefe, mantık, hukuk, tıp, sanat tarihi, arkeoloji gibi birçok disiplinle iç içe geçmiş kavramlara ansiklopedi de yer verilmiş olup, geçmişten günümüze kullanıla gelen kelimeleri, titiz bir çalışma sonucunda okuyucu ile buluşturuldu.

 

ATASÖZLERİMİZ VE DEYİMLER DERLEMESİ

Kitabı  2022 Yılında  (Basılı Kitap) olarak yayınlandı.

5-047.jpg

 

Atasözleri evrensel değerler yanında birde ulusa özgü, kültürel değerleri de yansıtır. Atasözleri bir ulusun kültürünü yansıtır. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir, kelimelerin yerleri değiştirilemez ve aynı anlama bile gelse yerine başka bir sözcük getirilemez. Farklı bir sözcük getirilir veya sözcüklerin yeri değiştirilirse, ifade etmeye çalışılan düşünce anlamlı ve cümle akşına uygun olsa bile kullanılan söz grubu deyim sayılmaz.

Atasözlerinin arka planında öğüt verme, ders çıkarma gibi unsurlar varken deyimler yalnızca bir durumu bir kavramı belirten anlatım kalıplarıdır. Deyimlerin büyük çoğunluğu mecaz anlamlıdır, yani deyim içindeki sözcüklerin karşıladıkları anlamlar ile deyimin karşıladığı anlam farklıdır. Sayıları az da olsa gerçek anlamlı deyimler de vardır.

Ahmet Şenol ve İsa Doğan tarafından hazırlanan “Atasözlerimiz ve Deyimler Derlemesi”  TEY ve ASİSTAN Yayınları tarafından, Araştırma Kitapları Serisi olarak  (Basılı Kitap), 2022 yılında, 249 sayfa yayınlandı.

ATASÖZLERİMİZ VE DEYİMLER DERLEMESİ

Kitabı  2022 Yılında  (E-Kitap) olarak yayınlandı.

 

Atasözleri evrensel değerler yanında birde ulusa özgü, kültürel değerleri de yansıtır. Atasözleri bir ulusun kültürünü yansıtır. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir, kelimelerin yerleri değiştirilemez ve aynı anlama bile gelse yerine başka bir sözcük getirilemez. Farklı bir sözcük getirilir veya sözcüklerin yeri değiştirilirse, ifade etmeye çalışılan düşünce anlamlı ve cümle akşına uygun olsa bile kullanılan söz grubu deyim sayılmaz.

Atasözlerinin arka planında öğüt verme, ders çıkarma gibi unsurlar varken deyimler yalnızca bir durumu bir kavramı belirten anlatım kalıplarıdır. Deyimlerin büyük çoğunluğu mecaz anlamlıdır, yani deyim içindeki sözcüklerin karşıladıkları anlamlar ile deyimin karşıladığı anlam farklıdır. Sayıları az da olsa gerçek anlamlı deyimler de vardır.

Ahmet Şenol ve İsa Doğan tarafından hazırlanan “Atasözlerimiz ve Deyimler Derlemesi”  NOBEL Yayınları tarafından, Araştırma Kitapları Serisi olarak  (E- Kitap), 2022 yılında, 234 sayfa yayınlandı.

 

DÜNYA HAYVAN TERİMLERİ DERLEMESİ

Kitabı 2022 de E-Kitap olarak yayınlandı.

 

 

Oğuz Kağan destanından başlayarak bütün Türk destanlarında ve yazılı metinlerin çoğunda hayvanlarla ilgili pek çok malzeme vardır.

 

Bir çok hayvan sembolleri, İslamiyet’ten önceki devrede Şamanizm, Gök, Yer, Su, atalar tasavvurlarıyla ilgili olarak oluşmuştur. Aynı semboller Taoizm, Manihaizm ve Budizm’i kabul eden çeşitli Türk topluluklarında yeni inançların getirdiği sembollerle birleşmiştir. Benzeri durum İslamiyet’ten sonra da kısmen söz konusu olmuştur.

 

Gerek İslamiyet’ten önceki dönemlerde, gerekse sonraki devirlerde, hayvanlar yaygın bir şekilde güç, kuvvet, kudret, hükümdarlık, taht sembolü olarak kullanılmıştır.

 

Arslan, kaplan, kurt, kartal... v.b. hayvanların söz konusu olduğu sembolizm yanında, bir çok hayvanda refah, iyi haber, bolluk, bereket, barış, sevgi, adalet ve iyi yönetimin sembolü olmuştur.

 

Bu hayvanların bazıları astrolojik semboller olarak kullanılmıştır. Bazı hayvan sembollerinin renklerine göre farklı anlamları olduğu, aynı zamanda söz konusu sembollerin dört yönle ilişkili olarak kullanıldıkları dikkati çekmektedir.

 

Ahmet Şenol ve İsa Doğan tarafından hazırlanan “Dünya Havan Terimleri Derlemesi” 244 sayfa E-Kitap olarak Talebe.com tarafından yayınlandı.

 

BİR DENİZ İKİ YAKA KOLOLA

(Aynı Denizlerin Dansları & Şarkıları)

 

 

Can Çinte-Selim Yazan ve Ahmet Şenol’un   hazırlamış olduğu

“Bir Deniz İki Yaka Kol kola” kitabı 232 sayfa olarak 2022 yılında  yayınlandı.

Bir deniz iki yaka kol kola çalışmalarındaki amaç; Ege Bölgesi kültürü ile adalar kültürünün karşılaştırması yanında, kültürel benzerliklerimizin ve zenginlikler ile kültürel motivasyonun en üst noktaya çıkarılmasıdır. Bu coğrafyada yaşamış kültürlerin birlikte ürettikleri danslar, şarkılar, ninniler, yemekler ile mübadelenin etkileri, mübadele ile gelen giden danslar şarkılar, ortak yaşam kültüründeki ortaklıklar ve farklılıklar, bayramlar dile getirilmeye çalışılmıştır.

 İki yakanın yaşam kültüründeki hoşgörü, yaşamları ve birlikte oynanan danslar, Zeybek, Zeybekiko-kasap, xasapiko-hasapı serviko, hızlı kasap-sirtolar-karşılama, karşılamas-kırık zeybek, abdaliko-horon gibi birlikte oynanılan danslar dile getirilmiştir.

Mübadil ve muhacirlerin hayatlarını kendi isteklerinin dışında şekillendiren göçle ilgili olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri son derece anlamlıdır: “Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani ‘Düşmanla sonuna kadar dövüşenler’ çekilen ordunun ri’cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.”

“Bitki ve Mutfak Terimleri Derlemesi”

Ahmet Şenol tarafından hazırlanan Kitap, 568 sayfa, E-Kitap olarak, talebe.com ,

Türk Eğitim Yayınları serisinde,2022 yılında  yayınlandı.

 

Bilindiği üzere; Bitkilerin gıda olarak tüketilmesi insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İnsanlar yaşamlarının devamı için en temel bilgilerden birisi olan bitkisel gıdalar konusunda biriktirdikleri bilgileri, yerel kültürünün en değerli ürünleri olarak zenginleştirmiş ve aktarmıştır.

Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda bulunan ülkemiz, aynı zamanda jeolojik yapısı, toprak özellikleri ve farklı iklim bölgeleri nedeniyle, zengin bir floraya sahip ender ülkelerdendir. Ülkemiz bitkileri tür açısından zengin cinslerden ve çeşitlerden oluşmaktadır.

Bu derleme, sayılı mutfaklar arasında özel bir öneme sahip ülkemiz mutfak kültürünü, genel özelliklerini, kültürel çeşitliliğini ve geleneksel yiyeceklerle ilgili terimleri bir bütün olarak ele alıp, bu konuda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

“Sanatçılar-Çeşitli Meslek Sahipleri-Edebiyatçılar-Şairler Derlemesi”

Ahmet Şenol tarafından hazırlanan Kitap, 174 sayfa, E-Kitap olarak, talebe.com ,  Türk Eğitim Yayınları serisinde,2022 yılında  yayınlandı.

 

Bu çalışmada çeşitli mesleklerdeki kişileri tespit edilerek, arşive bir not düşmek istenilmiştir. Sanatçıları, Çeşitli Meslek Sahiplerini, Edebiyatçıları, Şairleri, (alfabetik sırasıyla) tespit edilemeye çalışılmıştır. Şüphesiz tespit edilenler bu kadarla sınırlı değildir. Eksik isimler için özür diliyoruz. Amacımız sanatla, bilimle, çeşitli mesleklere gönül verenleri tespit etmektir. Aşağıda listelediğimiz konular sadece ilgimizi çekenlerdir.

Bunlar; “..Akademisyen, Akapella (Çalgısız insan sesi), Akordeon sanatçısı, Akordeoncu (Yabancı), Antropologlar, Araknologlar, Aranjörler, Arkeolog, Arp sanatçısı, Astronomlar, Astronomlar (eski), Bağlama sanatçısı, Balerin-Balet-Dansçı, Bas, Bandeoncu (yabancı), Baterist, Bateristler(Yabancı), Besteciler (Yabancı), Bestekarlar, Bestekarlar(Cumhuriyet öncesi), Bestekarlar (Çağdaş Müzik), Bestekarlar (Gayrimüslim), Bilim adamları, Bilim adamları (yabancı), Biyologlar, Botanikçiler, Buzuki, Cazcılar, Caz sanatçıları (yabancı), Ciltçiler (16-18 YY), Ciltçiler (Osmanlı), Ciltçiler (Son dönem), Coğrafyacı (Cumhuriyet öncesi), Coğrafyacı (Cumhuriyet sonrası), Çellistler (yabancı), Çiniciler Dağcılar, Davulcular, Davulcular (yabancı), Deniz kabuğu, Deri oymacısı, Devlet sanatçıları, Diğer Müzikçiler (yabancı), Dilbilimciler, Doktorlar, Doktorlar (Eski), Dudukçu, Dudukçu (yaban), Ebru sanatçıları, Eczacılar, Eğitimciler, Elektronik müzik, Etnolog ,Etnomologlar (Böcek Bilimciler), Fizikçiler, Flüt Sanatçıları, Flütçüler (yabancı), Flamenkocular (yabancı), Fotoğrafçılar, Genetikçiler, Gitarist, Gitaristler (yabancı), Grafikçi ve afişçi, Gravürcüler, Halk ozanları, Hattatlar, Herpetologlar (Sürüngen Bilimcileri), Heykeltraşlar, jeofizikçiler, Jeologlar, Kantocu, Kanun sanatçıları, karikatürcüler, Kemancılar (yabancı), Kemaniler, Kemençeci, Kemençeci (yabancı), Kimyacılar, Klarnet sanatçıları, Klarinetist (yabancı), Klavyeci (Keyboard), Kontrbasçı, Kudümzenler, Lavtacı, Lavtacılar (yabancı), Matematikçi, Meteorologlar, Mimarlar, Minyatürcü, Modacılar, Mozaik sanatçısı, Müzisyenler (yabancı), Neyzen, Obuacı, Opera sanatçısı, Operet, Orkestra şefleri, Orkestra şefi (yabancı), Ornitolog, Ornitologlar (Gözlemciler), Oyma ve kakma, Özgün baskı, Pandomimci, Perküsyon, Perküsyonistler (yabancı), Piyanist, Piyanistler (yabancı), Pop sanatçıları (yabancı), Ressamlar, Rock’çılar (yabancı), Saksafoncu, Saksafoncu (yabancı), Santuri, Soprano, Seramikçiler, Sinema sanatçıları, Sinema yönetmenleri, Solist-şarkıcı (yabancı), Sopranolar (yabancı), Şairler, Şairler (Divan şairleri), Tablakarlar, Tanbur sanatçıları, Tarihçiler, Tezhipçiler (Müzehhipler), Tenorlar (yabancı), Tiyatro oyuncuları, Tiyatro yönetmeni, Trompetçi, Trompetçiler (yabancı), Tulumcu, Türkologlar, Ud sanatçıları, Veterinerler, Vitray sanatçıları, Vivolacı, Viyolacılar (yabancı), Viyolonselci (Çellist), Vokalist (yabancı), Yazarlar (Yabancı), dır.

Yararlanacak araştırmacılara ve ilgililere, yararlı olmasını dileriz.

 

Hazırlayan: Ahmet Şenol

 

Bu haber toplam 242 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim