Tarihçi, Yazar M. Emin Gerger ve Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir’den Önemli Bir Eser!

Tarihçi, Yazar M. Emin Gerger ve Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir’den Önemli Bir Eser!
CEPHESİ KOMUTANI KÂZIM KARABEKİR PAŞA

 

Tarihçi, Yazar M. Emin Gerger ve Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Topdemir’in birlikte hazırladıkları “Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa” kitabı, Gerger Yayınları tarafından yayınlandı. Kitabın 1. Bölümünde Kâzım Karabekir Paşa’nın TBMM Konuşmaları yer alırken, 2. Bölüm Fotoğraf ve Belgelerle Kâzım Karabekir Paşa adını taşıyor. Paşa’nın 1926 yılında yazdığı “Bir Rüya” adlı ibretlerle dolu bir Şiirinin de yer aldığı Kitap, toplam iki ana bölüm ve 155 sayfadan meydana geliyor.

 Kitabın önsözünde, İstiklal Savaşımızın Büyük Komutanlarından “Şark (Doğu) Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa” hakkında şu bilgiler yer alıyor: Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanlarından Kazım Karabekir 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mehmed Emin Paşa, annesi Havva Hanım’dır. Askerlik mesleğine girerek örnek bir öğretim hayatını tamamladı ve 1905'te Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile Ordu safhalarına atıldı. 1909 yılına kadar Balkanlarda çeşitli ayaklanmaları bastırmakla uğraştı ve üstün başarılar kazandı. Enver Bey (Paşa) ile İttihat ve Terakki Derneğinin Manastır şubesini kurmuş ve 31 Mart (13 Nisan 1909) ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusuna katılmıştır. Bu olaydan sonra kendini bütünüyle askerlik mesleğine adadı. Arnavutluk ayaklanmasının 1910'da bastırılmasında büyük rol oynadı. 1911'de Harbiye Nezaretine başvurarak adının yanına "Karabekir" sözcüğünü ekletti. Balkan savaşlarında büyük yararlıklar gösterdi. Bir süre İstanbul'da Genelkurmay'da çalıştı. Birinci Dünya Savaşında ilkönce doğudaki harekata katıldı. Sonra Çanakkale cephesinde çarpıştı. Büyük başarılar kazandı. Ardından Irak Cephesine gitti. Orada bir yıl kadar kalarak İngilizlere karşı üstün başarılar kazandı. 1917'de Diyarbakır'da 2. Kolordu komutanı olarak Ruslarla çarpıştı. Van-Elazığ cephesini savundu. Ardından 1918 yılı başında Erzincan bölgesindeki 1. Kafkas Kolordusu Komutanlığına atandı. Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve Gümrü'nün Ruslardan geri alınmasını sağladığı için Generalliğe yükseltildi. Azerbaycan harekâtına katıldı ve orada İngilizlerle çarpıştı. Mondros Bırakışması üzerine İstanbul'a döndü. Milli Kurtuluş savaşının öncülerinden biri olarak Erzurum'daki 15. Kolorduya kendisini atandırdı. Orada bir yandan Mustafa Kemal Paşa ile birlikte kurtuluş için örgütleşmeyi sağlarken, bir yandan da Doğu Anadolu'yu Ermenilere karşı savunuyordu. İlk Meclise Edirne Milletvekili olarak katıldı. TBMM'nin açtığı ilk büyük cephenin -Doğu Cephesi- Komutanlığına atandı.1920 yılı içinde Ermenileri Misak-ı Millî sınırları dışına çıkardı ve TBMM adına yeni Devletimizin ilk uluslararası andlaşması olan Gümrü Barışını Ermenistan ile imzaladı. (3 Aralık 1920). Doğu Anadolu’nun huzur ve esenliğe kavuşması için çalıştı. Zaferden sonra bir süre 1. Ordu Komutanlığı yaptı. İkinci TBMM'ne İstanbul Milletvekili olarak katıldı. Cumhuriyetin ikinci siyasi partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularındandır. Bu partinin Başkanı da Karabekir idi. İkinci TBMM sona erince bir süre siyasetten çekildi. 1938'de tekrar İstanbul Milletvekilliğine seçildi. Abdülhalik Renda'dan sonra 5 Ağustos 1946’da TBMM Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken 26 Ocak 1948'de Ankara’da vefat etti. Kâzım Karabekir'in çeşitli konularda eserleri vardır.”

Gerger ve Topdemir’in, “Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa” adlı bu önemli araştırma kitabı, İstiklal Savaşımızın Büyük Komutanlarından Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’nın hayatı, fikirleri ve mücadelesini, bağımsız, kalkınmış, hür ve güçlü Türkiye idealini daha iyi tanımak, öğrenmek isteyen herkesin mutlaka okunması gereken önemli bir başucu ve kaynak eser durumunda.

Kitaba ulaşmak için İletişim: megerger@hotmail.com/  Gerger Yayınları,

Tel: 0 (532) 522 61 64