Yerli Düşünce Dergisi’nin dosya konusu: Dr. Sadık Ahmet

Yerli Düşünce Dergisi’nin dosya konusu: Dr. Sadık Ahmet
“Yerlilik Bir Medeniyet Tasavvurudur” sloganı ile yayın hayatına devam eden aylık fikir ve kültür dergisi Yerli Düşünce’nin 79. Sayısı okuyucuları ile buluştu.

İmtiyaz sahipliğini Narin Nur Akdi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü Metin Gündoğdu, Yazı İşleri Müdürlüğünü Koray Tümay, Yalçın Topçu, Nizam Şahin, Bilal Kemikli, Refik Balay, Kemal Özkurt, Zakir Avşar, Kadir Başar ve Metin Gündoğdu’nun yayın kurulunu oluşturduğu dergi bu sayısında Batı Trakya Türklerinin efsane ismi merhum  “Dr. Sadık Ahmet”i dosya konusu yaptı.

Batı Trakya Türkleri haklarını hâlâ kullanamıyor

Yerli Düşünce “Editörden” sayfasıyla başlıyor.

Dr. Sadık Ahmet’i neden dosya konusu olarak seçtiklerini editör  şu ifadelerle açıklıyor:

“ Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslüman Türk azınlığı, yüzyıllardır varlığını aynı topraklar üzerinde devam ettiren, Avrupa ve Balkanlarda tarihî, otokton ve millî azınlıkların en önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Batı Trakya Türkleri, hukuki varlıkları Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ikili antlaşmalar ve uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmasına rağmen haklarını kullanamamaktan doğan birçok sorun yaşamaktadır. Üzüntü veren bir başka boyutu ise gerek AB kuruluşlarının ve gerekse uluslararası kurum ve kuruluşların, on yıllardır süren bu ihlalleri önlemeye yönelik yeterince aktif bir politika izlememeleridir.

Bugün, Türk azınlığın en önemli sorunlarının başında; etnik kimliğini rahatça ifade edememe, vatandaşlıktan çıkarma, siyasi katılım hakkının sınırlanması, nüfus yapısının değiştirilmesi, vakıflar sorunu, müftülük sorunu, ayrımcılık, toprak ve taşınmazlarla ilgili sorunlar, yasak bölge uygulaması, seyahat serbestliğinin engellenmesi ve ifade özgürlüğü sınırlaması gelmektedir. Kısacası Batı Trakya Türkleri bugün, temel azınlık haklarından hâlâ istifade edememektedir. Yunanistan, bu tutumuyla açıkça uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Biz, Batı Trakya Türklerinin durumlarının iyileştirilebilmesi için konuya ulusal değil, insani gözlükten bakılması gerektiğinin altını yeniden çiziyoruz.

Dr. Sadık Ahmet bir dava adamı

Batı Trakya’da yaşayan Türk, Müslüman azınlığın haklarının korunması noktasında Dr. Sadık Ahmet’in verdiği mücadele büyük önem arz etmektedir. Dr. Sadık Ahmet, bölgedeki Türk’ün sesini tüm dünyaya duyurmaya kendisine amaç edinmiş bir dava adamıdır. O, 1980’lerin gergin ortamında cesur ve direnişçi kişiliği ile ön plana çıkarak, Türklük bilincinin azınlık içerisinde daha da yerleşmesine  katkıda bulunmuş, azınlık arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmiştir. Soydaşlarımız, bugün kısmen de olsa bazı haklarına avuşmuşsa, bunun Dr. Sadık Ahmet’in girişimleri sayesinde olduğu unutulmamalıdır. Kısa ömrüne büyük hizmetler sığdıran Batı Trakya’nın yiğit evladı olan Dr. Sadık Ahmet’in hayatı ve mücadelesi yeni kuşaklara örnek olmuştur.

Türk yurdu Batı Trakya, üzerinde taşıdığı sayısız eseriyle ve toprağında yer açtığı binlerce şehidiyle gerçek bir vatan olmaya layık topraklardandır. Batı Trakya Türkleri bizler için bir azınlık değil, yüce milletimizin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti de dünyanın neresinde olursa olsun tüm soydaşlarımızın ve mazlumların haklarının takipçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Türklük mücadelesinin kahraman isimlerinden biri olan Dr. Sadık Ahmet’i ve tüm  şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları  cennet olsun…”

“Ben varım!” diyerek ayağa kalkmış gerçek anlamda bir liderdir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'nun Yerli Düşünce dergisindeki dosya konusu Dr. Sadık Ahmet yazısı şu şekilde:

“Ben, bir Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak bir suç ise, burada tekrar ediyorum. Ben bir Türk’üm ve öyle kalacağım. Bu mesajımla Batı Trakya azınlığına sesleniyorum ve Türk olduklarını unutmamalarını söylüyorum. Haklarımızı bir gün mutlaka alacağız…”

Hapse giderken söylediği bu sözlerle, “Batı Trakya Türk Azınlığı”nın, yani öz kardeşlerimizin ikili ve uluslararası anlaşmalar gereği verilmiş olan haklarını, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşatmaları için hukuk içinde kalarak uzun yıllar boyunca örnek bir mücadele vermiş olan merhum Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 26. yıl dönümünde onu, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Merhum Dr. Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türk Azınlığı için canı pahasına verdiği şanlı mücadelesi, bugün de bile soydaşlarımızın hakları için verdikleri mücadelede ilham kaynağıdır.

AB üyesi komşumuz Yunanistan’a karşı, vatandaşı ve bizim soydaşlarımız olan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Anayasal vatandaşlık haklarının korunup, demokratik haklarının geliştirilmesi ile ilgili yapmış oldukları hukuk zemini içindeki mücadelelerinde, Türkiye Devleti ve milleti ile her daim yanlarında olacaktır.

Dr. Sadık Ahmet’in adı, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının altında hak ve hukukları için mücadele verdikleri kutsal bir bayrak olmuştur. Çünkü Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yok sayılıp, asimilasyonun yöntemlerinin en şiddetli şekilde uygulandığı dönemde sağına soluna bakmadan “Ben varım!” diyerek ayağa kalkmış gerçek anlamda bir liderdir.

Onun akıl ve hukuk ile verdiği mücadele neticesinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak davası çok farklı bir anlam kazanmış, uluslararası alanda takip edilen ve gözetlenen bir hak davası olmuştur. O, dizlerinin üzerine çökmesi istenilen Batı Trakya Türk Azınlığı’nı ayağa kaldıran, benlik duygusundan uzak, tevazu sahibi, tam bir Türk gibi diğergam ve kahraman, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir hekim kısaca iyi bir insandı.

Vefatı hem vatanı Yunanistan için hem Türk-İslam dünyası ve insanlık için büyük kayıp olduğunu tarih yazacaktır. Yunanistan vatandaşı efsane Türk; ruhun şad, mekânın cennet olsun. Sen de davan da unutulmadı; asla unutulmayacak.”

Çalışkandı  Sadık Ahmet. Cesurdu. Kararlı ve dürüsttü

Dosya kapsamında, Yazı İşleri Müdürü Koray Tümay merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet ile önemli bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Işık Ahmet o zor günleri şöyle anlatmış:

“Batı Trakya’da eğitim, en büyük sorunumuzdu. Müftülerin seçimi keza sorundu. Cemiyetlerin, vakıfların idaresi sorundu. Ana vatan Türkiye’ye aile ziyareti için gelmek bile olsa, Yunanistan sınırları dışına çıkmak, vatandaşlıktan çıkarılmamıza sebep olabilirdi. Oğlunu evlendiren bir baba, ona taşınmaz mülk elde edemezdi. Evinin üstüne ara kat dahi çıkamazdı. 1923’te Batı Trakya’da toprakların %80’ine sahip olan Türklerin toprakları; okul, hastane, yol, cezaevi yapılacak gibi bahanelerle istimlaklara maruz bırakıldı. 1980’lere gelindiğinde Türkler artık Batı Trakya’da ancak %25-30 oranlarında toprak sahibiydi. Uzunca bir süre serbest meslek hakkı verilmedi. Memuriyet haklarımız yoktu. Belediyeler, iş yeri açtırmamak için ellerinden gelen bütün zorlukları ullanıyordu. İnşaat ve bina onarımı yasaktı. Yine uzun bir dönem ehliyet dahi alamadık. Bazı önemli noktalar, yasak bölgeler ilan edildi. Bu bölgelere izinsiz giriş çıkışlar yasaklandı. Siyasi haklar yasaklandı. Dağ köylerinde yaşayanlara, kendilerini korumak için bulundurdukları av tüfeğinin kullanımına dahi yasak geldi. Göçe teşvik edildik. Hatta bazen zorlandık. Keyfi cezalar ve negatif ayrımlar üst düzeye çıktı. Millî kimliğimiz inkâr edildi. Batı Trakya’da, “Türk” yoktur dendi. 1963’ten itibaren bu sorunlar ile boğuştuk Batı Trakya’da.”

Tam 22 sene bu topraklarda toplum yok sayıldı. Lozan’da garanti edilmiş bütün vatandaşlık ve azınlık haklarımız sanki birileri tarafından elinden alınmış gibiydi. Sadık Ahmet, işte tam da burada ipi göğüsleyen kahraman oldu. Çalışkandı  Sadık Ahmet. Cesurdu. Kararlı ve dürüsttü. Tam anlamıyla doğuştan gelen bir liderliği vardı....”

Derginin bu sayısında yer alan diğer yazarlar ve yazı başlıkları:

Prof. Dr. Hikmet Öksüz: Ömrünü Halkına Adayan Lider: Dr. Sadık Ahmet,

Mustafa Uslu: Dr. Sadık Ahmet Demokrasi,

Ahmet Molla Mehmet: Hikâye Değil Bu,

Naim Özdamar: Gümülcine (şiir),

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Turan’ın Yetim Bir Çocuğu: Batı Trakya Türkleri,

M. Nihat Malkoç: Batı Trakya Türklerinin Yolbaşçısı: Dr. Sadık Ahmet ve Davası,

Prof. Dr. Turan Akkoyun: Batı Trakya Türklüğünün Ebedî Aktörü,  

Doç. Dr. Kemal Özkurt: Batı Trakya’da Bir Öncü: Dr. Sadık Ahmet,

Meryem Aybike Sinan: Dr. Sadık Ahmet İnançlıydı, İtibarlıydı, İhlaslıydı,

Dr. Hilal Şahin: 21. Asırda Yiğit Bir Savaşçı: Dr. Sadık Ahmet,

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Eray Biber: Dr. Sadık Ahmet ve Türklük Yürüyüşü,

Salih Canbaz: Batı Trakya’da Karizma Boşluğu ve Karizma Sosyolojisi Açısından Dr. Sadık Ahmet,

Ufuk Güverci: Dr. Sadık Ahmet Bey ve Liderlik,

Turgay Mert: Batı Trakya’nın Yürekli Yiğidi: Dr. Sadık Ahmet,

 Dosya konusu, Dr. Sadık Ahmet ile ilgili gençlerin görüş ve düşüncelerinin, yer aldığı “Gençlere Sorduk” sayfasıyla sona eriyor.

Şehir tanıtımı için ise Düzce seçilmiş.

Oğuzhan Akyener: 7G Ülkeleri Çin’e karşı Birleşti Mi?

Metin Sakınç: Yalan Değil, Kanal İstanbul,

Tubanur Kaya: Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri,

Sabırbek Börübay: 1916 Ürkün,

Yerli Düşünce’nin Türkistan Özel Sayısının tanıtımıyla devam eden derginin 112. Sayfasında yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği Dr. Sadık Ahmet’in hayatını ve mücadelesini anlatacak filmin duyurusu ve Doç. Dr. Hikmet Öksüz’ün “Batı Trakya Türkleri” eserinin tanıtımı yer almış.

Tarihte önemli olayların hatırlanması amacıyla hazırlanan “Tarihte Bu Ay Temuz’da Neler Oldu”  sayfasıyla tamamlanıyor.

(Kaynak: Yerli Düşünce Dergisi)

İletişim:

Mustafa Kemal Mah. 2128 Sk. No: 13/3

Çankaya/Ankara

yerlidusuncedergisi@gmail.com

http://www.yerlidusunce.com

Telefon: 0312 285 71 71

                                                                                              Mahmut Erdemir

Bu haber toplam 545 defa okunmuştur
 • Yorumlar 1
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
  Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim