• İstanbul 17 °C
 • Ankara 16 °C

IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni
“1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü Hatırasına”

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini Topkapı Sarayı’nda, İkincisini Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği bilgi şölenlerinin üçüncüsü Selçuklu başkenti Konya’da yapılmıştı. “Tarihî roman ve tarihte roman” bilgi şölenlerinin dördüncüsü tarihimizin dönüm noktalarından Malazgirt’te yapılacak. Malazgirt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Malazgirt Kaymakamlığı’nın katkıları ve Türk Tarih Kurumu iş birliği ile yapılacak şölen, 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tarih, roman türünün vazgeçilmez konularından. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda tarihî roman yayınlandı. Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş, Alparslan, Ertuğrul, Osman Bey, Fatih, Kanunî, Yavuz, Abdülhamid gibi tarihî şahsiyetler birçok romanın konusu oldu. Büyük tarihî olaylar, tarihî şahsiyetler roman olarak sıklıkla okuyucunun önüne geliyor, film ve dizi şeklinde çok sık halkın karşısına çıkıyor. Romanla tarihin bu kadar içe geçmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Bazı tarihî romanlar ne tarih ne de roman. Romana ve tarihe olan talebin yüksekliği bu sonuca yol açıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği konuyla ilgili ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğu düşüncesi ile “Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şölenleri” düzenliyor. Bilgi şölenlerimizde konuyla ilgili ilim ve fikir adamları ve tarihî roman yazarları tarihi roman konusu etrafında birçok soruya cevap arıyorlar:

 • Tarih ne kadar romanlaştırılabilir?
 • Roman ne kadar tarihleşebilir?
 • Tarihî gerçekler ile edebî gerçeklik ne ölçüde örtüşür?
 • Tarihin alanı ile edebiyatın alanı en fazla hangi türde kesişir?

Bilgi şöleninde, tarihî roman bütün yönleriyle ele alınacak. Hem işin uygulamasını yapan yazarlar, romancılar hem de konuyla ilgili çalışma yapan ilim ve fikir adamları müşterek bir zeminde konuyu tartışacaklar. Daha sonra bildiriler kitap olarak yayınlanacak.

Bu faaliyet, tarihin gerçek anlamda yazıldığı Malazgirt’te ve Malazgirt zaferinin yıldönümü vesilesiyle yapılıyor. Bu yüzden programın ilk gününde genel bir giriş mahiyetinde Tarihin Malazgirt'i, Edebiyatın Malazgirt'i ve Bir dönüm noktası veya tarih başlangıcı olarak Malazgirt muhtevalı konuşmalar/bildiriler yer alıyor.

 

 

Tertip Heyeti

D. Mehmet Doğan  

Prof. Dr. Refik Turan  

Prof. Dr. Ahmet Polat  

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

Tarkan Zengin   

Ahmet Fatih Gökdağ  

Prof. Dr. Ali Osman Kurt  

İbrahim Ulvi Yavuz

Vefa Yıldız  

Ferhat Koç  

Hacı Mahmut Erdemir

 

İlim Heyeti

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat

Prof. Dr. Refik Turan

Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu

Prof. Dr. Mustafa Alican

Prof. Dr.  Birsel Küçüksipahioğlu

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu

Prof. Dr. Caner Arabacı

Prof. Dr. Nesrin Karaca

Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu

Prof. Dr. Nazım Elmas

Prof. Dr. Ömer Özden

Prof. Dr. Özlem Fedai

Doç. Dr. Erkan Göksu

Doç. Dr. Tülay Metin

Doç. Dr. Hasan Akyol

Doç. Dr. Özlem Nemutlu

Doç. Dr. Şerife Çağın

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ulutürk

Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Taşcı

Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş

Dr. Öğr. Üyesi Turan Güler

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Orhanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Salık

Akademik Sekretarya

Dr. Nuri Salık

Arş. Gör. Mehmet Tuğrul

Arş. Gör. Maşallah Nar

 

 

Akış

19 Ağustos 2019 Pazartesi

Açılış Konuşmaları (09:30-10:30)

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan / Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu / Selçuklu ve Malazgirt Araştırmaları Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat / Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Refik Turan / Türk Tarih Kurumu Başkanı

Cengiz Altın / Malazgirt Belediyesi Başkanı

Kahve Arası (10:30-11:00)

Açılış Oturumu (11:00-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan / Türkiye Yazarlar Birliği

D. Mehmet Doğan / Türkiye Yazarlar Birliği

Prof. Dr. Refik Turan / Türk Tarih Kurumu

Öğle Yemeği (12:00-13:30)

 

 

1. Oturum (13:30-15:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refik Turan / Türk Tarih Kurumu

Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Malazgirt Savaşının Gerçekleştiği Alan Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Mustafa Alican / Muş Alparslan Üniversitesi

Malazgirt Zaferinin Türk ve Dünya Tarihi İçerisindeki Yeri

Prof. Dr.  Birsel Küçüksipahioğlu / İstanbul Üniversitesi

Malazgirt Savaşı Sırasında Bizans İmparatorluğu’nun Durumu

Doç. Dr. Erkan Göksu / Dokuz Eylül Üniversitesi

Malazgirt'te Sultan Alp Arslan'ı Zafere Götüren Taktik ve Stratejiler

Prof. Dr. Ömer Özden / Atatürk Üniversitesi

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Romanlarında Sultan Alparslan ve Malazgirt

Kahve Arası (15:30-16:00)

 

 

2. Oturum (16:00-18:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu / Kastamonu Üniversitesi

Malazgirt Zaferinin Kazanılmasında Selçuklu Komutanlarının Rolü

Prof. Dr. Caner Arabacı / Necmettin Erbakan Üniversitesi

Malazgirt Zaferinin Kazanılmasında Alplik/Gaza Düşüncesinin Rolü

Doç. Dr. Tülay Metin / Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Malazgirt Zaferinden Sonra Anadolu’da Türk Yerleşimi

Doç. Dr. Hasan Akyol / Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Malazgirt Zaferi Sonrasında Anadolu’da Türk Fetihleri

Ali Yurtgezen / Araştırmacı-Yazar

Malazgirt Edebiyatı

20 Ağustos 2019 Salı

1. Oturum (09:30-10:40)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım Elmas / Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Nesrin Karaca / Bursa Uludağ Üniversitesi

‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları

Doç. Dr. Özlem Nemutlu / Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sevinç Çokum’un Romanlarında Tarihî Malzemenin İşlenişi

Doç. Dr. Şerife Çağın / Ege Üniversitesi

Tarihin Yeniden İnşasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Mimarî

Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu / İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Tarihte Bir Kahraman Olarak Balak Gazi / Roman Kahramanı Olarak Balak Gazi

Kahve Arası (10:40-10:50)

 

 

2. Oturum (10:50-12:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesrin Karaca / Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Nazım Elmas / Giresun Üniversitesi

Firavun İmanı Romanında Tarihi Olay ve Şahsiyetlere Sembolik Göndermeler

Mustafa Özçelik / Şair-Yazar

Tarihî Bir Roman Kahramanı Olarak Yunus Emre

Prof. Dr. Özlem Fedai / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2000 Sonrası Yayınlanan Beş Romanımızda Türk Tarihinin Ele Alınışı

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ulutürk Sakarya / İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Tarihî Roman Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve

Öğle Yemeği (12:15-14:00)

 

 

3. Oturum (14:00-15:30)

Oturum Başkanı: İsmail Bingöl / TRT Erzurum

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Taşcı / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Tarihten Tarihî Romana Malazgirt Meydan Muharebesi: Ortaçağ Tarihi Kaynakları ve Tarihî Romanlar Arasında Bir Mukayese

Yusuf Kotan / Yazar-eğitimci

Destan Tarzı Şiirlerde Malazgirt

Öğr. Gör. İsmail Göktürk / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Roman ve Tarih İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş / Ahi Evran Üniversitesi

Tarihin Romantik Tanığı, Halit Ziya Uşaklıgil

Dr. Öğr. Üyesi Turan Güler / Muş Alparslan Üniversitesi

Roman Karakteri Olarak Sultan Alparslan

Kahve Arası (15:30-15:45)

 

 

4. Oturum (15:45-17:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Özden / Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Orhanoğlu / Giresun Üniversitesi

Zamanın Gizemli Odası: Fantastik Tarih

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Romanlardan Bosna’ya Yakılan Ağıtları İşitmek

Doç. Dr. Erkan Göksu / Dokuz Eylül Üniversitesi

Sahih Bir Tarihi Roman Yazılabilir mi?

Mehmet Kurtoğlu / Şair-yazar

Sözlü Anlatımdan Tarihî Romana “Aşk ve Zafer”

 

 

21 Ağustos 2019 Çarşamba

5. Oturum (09:30-10:40)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muhammet Enes Kala / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ali Emre / Şair-Tarihî roman yazarı

Tarihî Romanlarda İslâm Kahramanları

Ozan Bodur / Tarihî roman yazarı

Tarihi Romanlarda Kurgu Meselesi

Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper / Süleyman Demirel Üniversitesi

Tarihin Yapı bozumu: Karadavud ve Boğazkesen Örneği

Reşat Çoşkun / Şair-Yazar

Alparslan'ın Liderlik Vasıfları ve Anadolu'ya Etkileri

Kahve Arası (10:40-11:00)

6. Değerlendirme Oturumu ve Kapanış (11:00-12:00)

 

alparslrn-afiş-son-(2).jpg

Bu haber toplam 4447 defa okunmuştur
 • Yorumlar 2
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
  Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim