• İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C

60.Ölüm Yıldönümünde Fettah Efendi Sempozyumu Başvuruları Başladı

60.Ölüm Yıldönümünde Fettah Efendi Sempozyumu Başvuruları Başladı

60.Ölüm Yıldönümünde Fettah Efendi Sempozyumu Balkan Çalışmaları Vakfı, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği, MATUSİTEB, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hayrat Vakfı işbirliğinde 28-29 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir. Bu sempozyum Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

                        Kalemim kalbime batsın da hamâset yazsın

                        Dedemin gözleri ahfâda nigehbân kalsın

                        Kim bilirdi bu vatandaki vatandaş kalmaz

                        Kim umardı bu vatan böylece vîrân kalsın

 

                        Bakarım göklere de Hâlık’ımı yâd ederim

                        Arz-ı hâl eyleyerek derd ile feryâd ederim

 

                        Kimsesiz ağlayarak sızlayarak derdlerime

                        Parlayan ay ile yıldızları işhâd ederim

20.yy’da Balkan coğrafyasının en büyük şairlerinden biri olan Abdülfettah Rauf, 1910-1963 yılları arasında mücadeleler ve şiir dolu hayatından sonra bile 21.yy ilk çeyreğine kadar yeteri kadar gündeme gelmemiş yeteri kadar incelenememiştir. Nadir incelemelerden hemen sonra “Balkanların Akifi”, “Vatan Şairi” olarak isimlendirilmiştir. Vefatından 58 yıl sonra 2021 yılından itibaren Abdülfettah Rauf’un şiirleri “Yine Vatan İçin”, “Zulmetten Nura”, “Garami Parçalar”, “Vardar” başlıkları ile kitaplaştırılmaya başlanmıştır. Şiir kitaplarıyla ortaya çıkan külliyat Abdülfettah Rauf’un birçok yönüyle çalışılmayı, anlatılmayı ve anlaşılmayı hak eden tarihe iz bırakan öncü şahsiyetlerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

28-29 Nisan 2023 tarihleri arasında bu büyük öncüyü Balkan ve İslam coğrafyasının en önemli merkezlerinden İstanbul’da nitelikli araştırmacıların sunumlarıyla yakından tanımak önemli bir zemini üretecektir. Araştırmacılar 25 Şubat’a kadar özet gönderimler, 20 Nisan’a kadar taslak metinler ve 01 Ağustos 2023 tarihine kadar tam metinleri göndermesi gerekmektedir.

Önemll Tarihler

Ocak 2023 Fettah Efendi Sempozyumu Duyurusu

Şubat 2023 Başvuru için son özet gönderim tarihi

01  Mart 2023 Kabul edilen özetlerin duyurulması

Nisan 2023 Taslak Metinlerin Gönderilmesi

Nisan 2023 Kabul edilen metinlerin ve sempozyum programının ilanı

 Nisan 2023 Sempozyumun düzenlemesi

Ağustos 2023 Tam Metinlerin Gönderilmesi

31 Ekim 2023 Seçilmiş Metinlerin yayımlanması

Başvuru Linki: https://forms.gle/3jeTWbmCfGpn9i9q8

Sempozyum Konuları:

Fettah Efendi’nin Biyografisi

Fettah Efendi ve Arkadaşlarının Yargılanması

Fettah Efendi ve Meddah Medresesi

Fettah Efendi, Öğrencileri ve Arkadaşları

Fettah Efendi ve Balkan Edebiyatı

Fettah Efendi ve Klasik Edebiyat

Fettah Efendi ve  İslam Coğrafyası

Fettah Efendi’nin Şiirlerinde Temalar

Fettah Efendi ve Vatan

Fettah Efendi ve Şairler

Fettah Efendi ve Üsküp

Fettah Efendi ve Mehmed Akif

Fettah Efendi ve İlmi Çalışmaları

Fettah Efendi ve Lügatı

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Dr. Sevba Abdula, Balkan Çalışmaları Vakfı, Kuzey Makedonya

Mahmut Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı, Türkiye

Prof.Dr. Münire Kevser Baş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr Ertuğrul Karakuş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Dr. Emrah Gökçe, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye

Metin Celil, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, Kuzey Makedonya

Dr. Taner Güçlütürk, Yunus Emre Enstitüsü, Kosova

Dr. Vejdi Hasan, Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan

Doç. Dr. Lindita Latifi, University of New York-Tiran, Arnavutluk

Sempozyum Sekreterya

Elif Ruşiti, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi

Zehra Abdula, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi

Hanife Etem, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Şener Bilali, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Muhammet Altaytaş, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Rıdvan Canım, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Çapku, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mahmut Çelik, İştip Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Muharrem Dayanç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ekrem Demirli, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Oğuzhan Durmuş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Emin Uludağ, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr.  Bilal Kemikli, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Temizkan, Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Osman Ünlü, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali Pajaziti, Güney Doğu Avrupa Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Berat Açıl, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Atıf Akgün, Ege Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ömer Aksoy, Zenica Üniversitesi, Bosna-Hersek Cumhuriyeti

Doç. Dr. Ahmet Doğan, Kırşehir Ahı Evran Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Selami Alan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet Dağ, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Erhan Çapraz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ali Erken, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zeki Gürel, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Lindita Latifi, University of New York-Tiran, Arnavutluk

Doç. Dr. Abdülkadir Macit, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Serdar Uğurlu (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan Telli (Mersin Üniversitesi)

Dr. Sevba Abdula, Balkan Studies Foundation, Kuzey Makedonya

Dr. Sedad Beslija, Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek Cumhuriyeti

Dr. Ramadan Doğan, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Seyhan İbrahimi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Dr. Taner Güçlütürk, Yunus Emre Enstitüsü, Kosova

Dr. Vejdi Hasan, Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan

Dr. Serdar Serdaroğlu- Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Dr. Abdullah Tırabzon, Sofya İslam Enstitüsü, Bulgaristan

Dr. Adnan Uzun, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Cüneyt Nureski, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Sempozyum Kuralları        

Fettah Efendi Sempozyumu’na gönderilen yazılar (hem taslak hem de tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

Özetler google form üzerinden https://forms.gle/3jeTWbmCfGpn9i9q8 gönderilmesi ve 250 ila 350 kelime arasında olması gerekmektedir.

Çalışma toplam 3.000 – 8.000 kelime arasında olmalıdır.

Taslak metinler 20 Nisan 2023, tam metinler ise sempozyumun gerçekleşmesinden sonra  01 Ağustos 2023 tarihine kadar word formatında gönderilmesi gerekmektedir. PDF formatında yüklenen metinler kabul edilmeyecektir.
Fettah Efendi Sempozyumu’na sunulacak metinler Microsoft Word programında en az 2.5 cm. kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Makalenin adı büyük harflerle, kalın fontta ve 14 boyutunda yazılması gerekirken alt başlıklar küçük harflerle kalın fontta ve 12 boyutunda yazılır.

Makalelerde yazar isminden sonra yıldız (*) simgeli bir dipnotta yazarın unvanı, eğitim aldığı bölüm, varsa görev yaptığı kurum ve mail adresi eksiksiz yazılmış olmalıdır.

Tablolar ve çizelgeler sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar eklenmelidir ve bunlar küçük harflerle belirtilmelidir. Mükün olduğunca az tablo kullanılmaya özen gösterilmelidir. Tablolarda sunulan verilerin metnin içinde sunulan verilerle aynı olmasından kaçınılmalıdır.

Makale teslim edilmeden önce dipnotlar, özet, kaynakça, tablolar vb. tamamlanmış olmalıdır.

Makalenin Giriş kısmında makelenin konusu, tematik, zamansal ve mekânsal sınırları belirtilmelidir. Aynı zamanda makalenin önemi, alanda doldurduğu boşluk, getirdiği yeni perspektif, düzelttiği bilgi gibi bilgileri içermelidir. Ayrıca kullanılan yöntem ve kaynaklar, ana iddia ve bunu destekleyen yan iddiaları da yer verilmelidir.

Özet değerlendirmesinden gönderilen taslak metinler, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön incelemeye tâbi tutulduktan sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar için aşağıdaki kararlar verilebilir:

Bu haliyle kabul edilebilir.
Hakem değerlendirmesinde belirtilen hususlar düzeltildikten sonra kongreye kabul edilebilir.
Kabul edilemez.
Fettah Efendi Sempozyumu’na yazım kurallarına göre hazırlanmayan taslak ve tam metinler hakemlere gönderilmeden reddedilecektir.

Makale Referans sistemi olarak “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” kullanılacaktır.

EK: Sunumda Dikkat Edilecek Hususlar

Fettah Efendi Sempozyumu’nun başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi bildirilerin içerik bakımından niteliğine bağlı olduğu kadar, sunumun başarılı biçimde hazırlanmış olmasına da bağlıdır. Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Aşağıdaki yönerge, size sunumunuzda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.

Oturumların ve Bildirilerin Süresi

1.Fettah Efendi Sempozyumu 4 ve 5 bildirili oturumlardan oluşmaktadır.  90-100 dakika sürer.

2.Her bir sunuş için toplam 15-20 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulması önem arzeder. Sempozyumun programa göre işleyişi bu sürelere uyulmasına bağlıdır.

3.Bildiriler sunulduktan sonra kalan süre dinleyicilerin değerlendirme, yorum, eleştiri ve soruları ve bunların cevaplandırılması için kullanılır.

Buluşma

4. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır. Oturum başkanları kendi oturumundan önce salonda olur ve sunum yapacak konuşmacılarla tanışır. Her katılımcının kendi oturumundan 10 dakika önce salonda bulunması ve sunumu kontrol etmesi gerekmektedir.

Sunum ve Sunum Malzemesi

5. Sunumun zamanında tamamlanabilmesi için dikkatli olarak hazırlanması gerekmektedir.

6.Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır. Detaylar bildiriler kitabından okunabilir veya ilgililerle daha geniş tartışmalar sunumdan sonraki arada devam ettirilebilir.

7.Her salonda sunumlar için projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunur. Sunumlar için bu bilgisayarlar kullanılacağı için sunumu önceden (örneğin sunum yapılacak günün sabahında) salondaki bilgisayara yüklemesi gerekir. Sunumla ilgili teknik konularda destek almak üzere salonda bulunan görevlilere başvurulabilir.

8.Slaytlarda kısa cümleler (2-4 kelime) ve büyük punto (en az 24 punto) kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.

9.15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır.

 

Bu haber toplam 180 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim